Ouderlingen

 

Vacant

Email ouderling wijk 1

Wijk 1

 

Bianca Vlot - Karelse

Tel.: 0183-303300

Email ouderling wijk 2

Wijk 2

Mientje van Tuijl – van de Werken

Tel.: 0183-785775
Mob.: 06-53924845

Email ouderling wijk 3

Wijk 3

Vacant

Email ouderling wijk 4

Wijk 4

 

Vacant

Email ouderling wijk 5

Wijk 5

 

Jeanette van Kooten
Ravelijn 37
Te.: 06-11235963

Jeugdouderling

Conny Bastiaans

Tel.: 0183-304219

Email Scriba

Scriba

Conny