Kerkenraad

De kerkenraad heeft o.a. tot taak het in stand houden van de erediensten, het leiding geven aan de opbouw van de gemeente en haar dienst in de wereld. De kerkenraad (als zij compleet is) telt naast de dominee veertien ambtsdragers, bestaande uit zeven ouderlingen, drie ouderling-kerkrentmeesters en vier diakenen.

De ambtsdragers zijn door de gemeente van Godswege geroepen een bepaalde dienst te verrichten. Zij worden gekozen voor een periode van vier jaar. Om de twee jaar, aan het eind van een periode, treedt een deel van de kerkenraad af.

Elke ambtsdrager kan zich vervolgens herkiesbaar stellen. De maximale periode is 12 jaar. De kerkenraad vergadert in de regel eenmaal per zes weken.

 

Bovenste rij van links naar rechts: Jetze van Wijk, Rokus van Vugt, Mientje van Tuijl van de Werken, Sjaak Kraaij.
Middelste rij van links naar rechts: Jaap Dekker, Jeanette van Kooten-de Jong, dominee Molenaar, Andries van Engelen.
Onderste rij van links naar rechts: Petra van Engelen-Kant, Peter Naaijen, Bianca Vlot-Karelse, Conny Bastiaans.