Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1342,  5 augustus 2022

 

Kerkdiensten

7 augustus 2022                      9.30 uur ds. J. de Goei, Amersfoort

14 augustus 2022                    9.30 uur ds. A.J. Molenaar

21 augustus 2022                    9.30 uur ds. A.P.D. Zijlstra, Ede

 

Agenda

vrijdag 19 augustus

-   inleveren kopij voor Kerkklanken 1343 bij de scriba

 

Collecten College van Kerkrentmeesters

7 augustus 2022                      Eigen kerkenwerk                  

14 augustus 2022                    Beheer en exploitatie

21 augustus 2022                    Verwarming en energie

 

Collecten Diaconie

7 augustus 2022                      Diaconie Algemeen               

14 augustus 2022                    Kerk in Actie Zending

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.              

21 augustus 2022                    Diaconie Algemeen

 

Erediensten

Zondag 7 augustus gaat dominee J. de Goei uit Amersfoort voor. Het is wegens gezondheidsredenen de laatste keer dat hij bij ons de dienst leidt. We zullen hieraan enige aandacht besteden, met name aan wat hij voor onze gemeente betekend heeft in de afgelopen ruim vijftien jaar.

Zondag 14 augustus lezen we in elk geval Handelingen 12:24-13:3, over hoe de Heilige Geest Paulus en Barnabas op zendingsreis stuurt.

Zondag 21 augustus gaat voor dominee A.D.P Zijlstra uit Ede.

In de maanden juli en augustus zijn er geen avonddiensten.

 

Koffiedrinken na de dienst

Zondagmorgen 7 augustus is er gelegenheid elkaar na de dienst te ontmoeten in het koor van de kerk. Ook kunt u afscheid nemen van ds. de Goei en zijn vrouw. Van harte welkom.

 

Zondagsschool

Na de zomer (vanaf zondag 21 augustus) gaan we van start met twee in plaats van drie groepen. 

De onderbouw is voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Deze komt samen in de rechter torenkamer gezien vanuit de kerk. De bovenbouw is voor de groepen 7 en 8 van de basisschool. Deze komt samen in de linker torenkamer gezien vanuit de kerk. Ook is het nieuw dat we iedere zondag met alle kinderen beginnen in de dienst. We gaan echter al wel wat eerder naar de eigen groepen, namelijk vóór de wetslezing. De kinderen van de bovenbouw blijven de eerste zondag van de maand de gehele dienst in de kerk.

 

 

Vacatures kerkenraad

De kerkenraad is dankbaar en blij u te kunnen melden dat mevrouw H. van Tuijl-van de Werken haar benoeming tot ouderling heeft aanvaard. De heer W.J. van Klinken heeft aangegeven zijn benoeming tot ouderling niet te kunnen aanvaarden. Wij respecteren zijn beslissing.

 

Gemeentereis D.V. donderdag 15 september

Er zijn momenteel voorbereidingen gaande voor een gemeentereis in de startweek in september. Het programma ziet er als volgt uit: om 12.30 uur staat een bus van Zwaluw Reizen klaar bij De Citadel. We vertrekken om 12.45 uur en hopen tegen 20.00 uur weer terug te zijn in Woudrichem. De reis gaat dit keer naar landhuis ‘De Aalshof’ in het Brabantse dorp Haps. Daar staat alles in het teken van kippen en eieren. In de eenvoudige, maar gezellige ontvangstruimte worden we ontvangen met koffie of thee en zelfgemaakte appeltaart. Door eigenaresse Conny worden we op de hoogte gebracht van allerlei interessante kip- en eiweetjes. Dat gaat gepaard met een proeverij van advocaat ‘Doortje’, ‘Suyp’, ‘McEgg’ en ‘Moortje’. Na een tweede bakje koffie of thee vertrekken we rond 16.00 uur voor een mooie rit door het Rijk van Nijmegen, richting Valburg voor een driegangen diner bij restaurant ‘Het Wapen van Valburg’, inclusief 2 consumpties.

De kosten voor dit uitje zijn maximaal € 55,50 per persoon. Kunnen we met meer dan 45 personen gaan dan wordt het € 5,00 minder. Over de mogelijkheden van betaling schrijven we later nog wel een keer. Het gaat nu eerst om het opgeven. De besproken bus, De Aalshof en het diner blijven gereserveerd tot en met 13 augustus. U hebt dus na het verschijnen van deze Kerkklanken tot eind volgende week de tijd om u op te geven. Dat kan bij Grietje van Vugt, telefoon 303254. Denk niet: ‘O, dat kan later ook nog wel.’ Het is echt van belang dat we eind volgende week een behoorlijke opgave hebben. Opgave en meegaan is niet aan leeftijd gebonden. En als u/jij het leuk vindt om een goede vriend of kennis mee te vragen, ga gerust uw gang.

                                                de commissie.

 

Crèche

Tot en met zondag 21 augustus is er wegens vakantie geen crèche

 

Kerkauto

7 augustus       Rocus en Grietje van Vugt, telefoon 06-54207073

14 augustus     Arie van der Vliet, telefoon 06-51530862

21 augustus     Dirk Pellicaan, telefoon 06-55847770

 

Uit de pastorie

Het is fascinerend om naar de schepen op de Merwede te kijken. Uit allerlei landen, met allerlei lading, en soms met mooie namen. Onlangs ging ik met de pont naar Gorinchem en ik zag toen maar liefst drie schepen met een christelijke naam. De Spes Salutis ('hoop op heil') en de Soli Deo Gloria ('aan God alleen de eer') waren de eerste twee. Maar ik zag nog een derde schip varen, met de naam Theodora. Nu denkt iemand misschien: wat is daar zo christelijk aan? Een schip kan zoveel vrouwennamen dragen. Echter, Theodora betekent 'geschenk van God', en dan wel in de vrouwelijke vorm; de mannelijke vorm zou Theodorus zijn. Laten schippers nu gewoonlijk over schepen spreken in de vrouwelijke vorm! Deze naam heb ik begrepen als een getuigenis van dankbaarheid aan God voor dit schip: ze is een Godsgeschenk. Mooi om te zien hoe schippers vrijmoedig hun geloof uitdragen op de boeg van hun boot!

 

Om over na te denken

‘Nutteloos’ is het intens droevige woord dat ik deze ouderen, die een versneld einde wensen, vaak hoor noemen. En zo mogelijk nog erger is het, dat anderen dat een plausibel antwoord vinden, waarmee het gesprek ten einde is, precies daar waar het zou moeten beginnen. (Mirjam Vriend)

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad