Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1349,  18 november 2022

 

Kerkdiensten

20 november 2022                 10.00 uur ds. A.J. Molenaar

                                               18.00 uur ds. L.W. de Haan, Genderen

27 november 2022                  10.00 uur ds. C. Hendriksen, Woudrichem

                                                18.00 uur Evensong met het Alblasserwaards Vocaal Ensemble

 

Agenda

vrijdag 25 november

-    20.00 uur, kampvuuravond, Jan Spieringweg 9

-    inleveren kopij voor Kerkklanken 1350 (voor drie weken) bij de scriba

zondag 27 november

-    19.15 uur, Loev avond

donderdag 1 december

-    10.30 uur, huisdienst in De Lemmenskamp

-    19.45 uur, gebedskring Ravelijn 15

 

Collecten College van Kerkrentmeesters

20 november 2022      Landelijke verplichtingen

27 november 2022      Vijfjescollecte

De opbrengst van de vijfjesactie is ook deze keer bestemd voor de bestrijding van de stijgende energiekosten.                       

 

Collecten Diaconie

20 november 2022      Diaconie Algemeen

27 november 2022      Diaconie Algemeen

 

Erediensten

Zondag 20 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedenken we 's morgens de gemeenteleden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Uit de Bijbel staan woorden centraal uit Jeremia 30 en/of 31.  Er is voor deze dienst een gedrukte liturgie. In de avonddienst gaat voor dominee L.W. de Haan uit Genderen, met wie ik heb geruild.

Zondag 27 november, de eerste zondag van de adventstijd, wordt de morgendienst geleid door onze oud-predikant dominee C. Hendriksen. 's Avonds is er niet een gewone avonddienst, maar een Evensong. Dit is een viering zonder preek maar met veel koorzang in de Engelse traditie, uitgevoerd door het Alblasserwaards Vocaal Ensemble onder leiding van Henny Korevaar. Organist is Niels de Klerk en uw eigen predikant verzorgt de Schriftlezingen. Ook voor deze dienst is er een gedrukte liturgie.

 

Koffiedrinken na de dienst

Zondagmorgen 20 november is er gelegenheid elkaar na de dienst te ontmoeten in het koor van de kerk. Van harte aanbevolen.

 

Huisdienst Lemmenskamp

Donderdag 1 december is er weer de maandelijkse huisdienst in De Lemmenskamp. Voorganger is dominee Molenaar. Aanvang 10.30 uur. U bent van harte welkom.

 

Kerstproject zondagsschool

Zondag 27 november starten we weer met een nieuw kerstproject van de zondagsschool, met de naam 'Het gaat goedkomen!'. De projectverbeelding die in de kerk te zien zal zijn, is een ster. De stervorm is verdeeld in allerlei gekleurde facetten, met allemaal verschillende kanten. De ster laat zien dat we op heel veel manieren kunnen kijken, luisteren en leren van Gods liefde. Die liefde geeft kleur aan ons leven. Elke week luisteren we in de eigen groep naar een verhaal en praten en verwerken erover. Als we weer terugkomen in de kerk, vertelt de predikant aan de gemeente wat we gehoord hebben en laten we samen de afbeelding zien die bij het verhaal hoort.

 

Gemeenteavond

Woensdagavond 9 november was er een gemeente-avond. Een verslag hiervan volgt in de volgende Kerkklanken.

 

Actie Kerkbalans 2023

De voorbereidingen voor de vrijwillige bijdrage van volgend jaar zijn in volle gang. Sinds vorig jaar is het mogelijk om dit volledig digitaal te doen. U ontvangt dan een mail in plaats van een envelop. Vervolgens kunt u, eventueel in termijnen, via iDeal uw bijdrage overmaken. Dit scheelt u én ons veel werk. We hopen dat u voortaan ook digitaal wilt meedoen. U kunt zich hiervoor aanmelden op www.hervormdegemeentewoudrichem.nl. Heeft u vorig jaar al via mail deelgenomen aan de Actie Kerkbalans, dan hoeft u niets te doen. U ontvangt dan automatisch weer een bericht.

College van Kerkrentmeesters

 

Eindejaarscollecte

Komende week ontvangt u een envelop met daarin informatie over de eindejaarscollecte. Al onze kerkelijke activiteiten kunnen we alleen organiseren dankzij uw gebed en financiële bijdrage. Daarom vragen we u aan het einde van het jaar om een extra gift. Geef voor het werk in onze gemeente tijdens de kerkdienst of maak uw bijdrage over via de acceptgirokaart of internetbankieren. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

College van Kerkrentmeesters

 

Kampvuuravond

Vrijdagavond 25 november aanstaande vanaf 20.00 uur is er weer een kampvuuravond bij Rocus van Vught, Jan Spieringweg 9 in Oudendijk. Alle mannen zijn van harte welkom en neem ook gerust een buurman, vriend of zoon mee. Eric Brinkman uit Ochten komt ons prikkelen en uitdagen met een boodschap. Verder is er veel ruimte voor gezelligheid, ontspannen samenzijn en ontmoeting. Opgeven kan vóór 21 november bij Arie van der Stelt (06-22125206), Wimar Vlot (06-52016948) en Rocus van Vught (06-54207073).

Winteractie activiteitencommissie

Ook dit jaar kunt u bij de activiteitencommissie weer kerststerren en erwtensoep bestellen.

De kerststerren komen rechtstreeks van de kweker en zijn er in verschillende soorten, namelijk: schaal 23 cm kleur rood (€ 7,50 per stuk) en pot 17 cm kleur rood (€ 7,00 per stuk) Deze worden op vrijdag 2 of zaterdag 3 december aanstaande bij u thuis bezorgd. U kunt uw bestelling van de kerststerren tot zaterdag 26 november doorgeven.

De heerlijke erwtensoep wordt vers gemaakt en kost € 8,00 per emmertje á 1 liter of 2 emmertjes voor € 15,00. Deze worden op zaterdag 10 december bij u thuis bezorgd. U kunt uw bestelling van de erwtensoep tot zaterdag 3 december doorgeven.

Bestellingen kunnen worden doorgegeven aan Bas van Straten, Postweide 113 Woudrichem of via e-mail actiekerkwoerkum@gmail.com. Onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Afgelopen week is er ook huis aan huis een bestelformulier rondgebracht, wat u kunt invullen en inleveren op de bovengenoemde adressen. Er liggen ook nog een aantal bestelformulieren in de kerk.

Bestel snel voor uzelf en/of verras iemand met een kerstster of emmertje erwtensoep.

De opbrengst van deze actie komt ten goede aan het onderhoudsfonds van de kerk en we willen deze dan ook van harte bij u aanbevelen!

de activiteitencommissie

 

Winter-Wonder-Woudrichem

De Vesting Woudrichem zal op zaterdag 10 december sfeervol verlicht worden. Waar onze mooie kerk ook bij betrokken wil zijn. Van 15.00-21.00 uur zijn er volop activiteiten. In de volgende Kerkklanken komt hierover meer informatie, maar noteer alvast de datum en volg ook het nieuws via krant, posters en facebook.

 

Kerstviering ouderen en andere belangstellenden

Op D.V. maandagmiddag 12 december hopen we samen te komen voor een Kerstviering. Wilt u deze datum vast in uw agenda noteren. In de volgende Kerkklanken volgt meer informatie.

De commissie

 

Herdertjestocht

Zondag 18 december is er de Herdertjestocht in de vesting. Dit is meteen ook het Kinderkerstfeest voor de kinderen van de zondagsschool. Noteer alvast de datum. In de volgende Kerkklanken leest u meer.

 

Voedselhulp Oekraïne

Wat mooi dat u allen zo spontaan en rijk voedsel ter beschikking hebt gesteld. Er is ruimhartig gegeven. Ook hebben we enkele financiële donaties ontvangen. Bij GAiN Logistiek in Sleeuwijk wordt nu alles in gelijke pakketten omgepakt. Het transport gaat naar verwachting eind november naar Oekraïne. Heel veel dank voor alle giften.

Andries en Corrie van Engelen

 

Crèche

20 november   Eveline en Rowen van Dalen

27 november   Karin van Pelt en Lisa van Wijngaarden

 

Kerkauto

20 november   Rocus en Grietje van Vugt, telefoon 06-54207073 / 303254

27 november   Arie van der Vliet, telefoon 06-51530862

 

Uit de pastorie

Het waren drukke weken in kerk en pastorie. Drie gemeenteleden die overleden en zijn begraven, volle zondagen door het Heilig Avondmaal en consulentschap, een lange gemeenteavond waarin veel is langsgekomen, straks eeuwigheidszondag… Repos ailleurs (de rust is elders), zoals een oude spreuk het zegt. Dat mogen we op laatstgenoemde zondag wel bijzonder bedenken; maar soms geldt het ook heel eenvoudig wegens wat er dagelijks te doen is. Dat is niet erg, het hoort er soms bij. Zolang het tegengestelde van 'rust' maar niet 'onrust' is, en dat was het niet. De rust is elders: niet in de hemel zozeer, maar bij Hem. En dat kan elke dag waar zijn.

 

Om over na te denken

God regeert deze wereld door de gebeden van zijn kinderen (J.H. Gunning)

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad