Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1326,  12 november 2021

 

Kerkdiensten

14 november               10.00 uur ds. A.J. Molenaar, viering Heilig Avondmaal

                                    18.00 uur ds. A.J. Molenaar, voortzetting Heilig Avondmaal

21 november               10.00 uur ds. A.J. Molenaar

                                    18.00 uur ds. T. Wegman, Zeist

 

Agenda

vrijdag 19 november 2021

-    inleveren kopij voor Kerkklanken 1327 (voor drie weken) bij de scriba

 

Collecten College van Kerkrentmeesters

14 november   Verwarming en energie

21 november   Landelijke verplichtingen

 

Collecten Diaconie

Zondag 14 november Avondmaalscollecte Hulp vervolgde christenen (HVC)

Dankbaar mogen wij zijn dat we (nog) niet vervolgd worden als christenen in Nederland. Helaas geldt dat niet voor de hele wereld. Wij zijn geroepen om onze vervolgde zusters en broeders te helpen en daarvoor willen we HVC ondersteunen met deze collecte. Opgaven waar vervolgde christenen voor komen te staan zijn bijvoorbeeld: christen zijn terwijl de dood dreigt,  overleven zonder eten, evangeliseren in het hol van de leeuw, voor je gelijk pleiten terwijl onrecht regeert, een kerk bouwen zonder middelen, opgroeien zonder ouders en zonder geld. HVC doet er alles aan om daar waar mogelijk een helpende hand te bieden.

Zondag 21 november diaconiecollecte

We collecteren voor het werk van de diaconie. Dit collectegeld wordt gebruikt om bijvoorbeeld mensen financieel te ondersteunen die een beroep doen op de diaconie. Ook kiezen we als diaconie doelen die we een extra gift geven.

 

Erediensten

In navolging van de adviezen van de landelijke kerk willen wij u verzoeken om weer een mondkapje te dragen bij binnenkomst en bij het uitgaan en om bij het plaatsnemen echt 1,5 meter afstand te houden.

Zondag 14 november vieren we het Heilig Avondmaal. In de morgendienst horen we uit de Bijbel het begin van 1 Samuel 22, over David in de spelonk van Adullam. Velen met ellende of schulden komen naar hem toe en vinden een toevlucht – zo wijst David vooruit naar Jezus Christus, die ons zo wil ontvangen bij Hem aan tafel. In de avonddienst zetten we de viering voort en zeggen we God dank – dus deze dienst is zéker niet alleen voor wie er 's morgens niet was. Uit de Bijbel lezen we psalm 63 ‘een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was’.

Zondag 21 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, herdenken we de in het afgelopen jaar overleden gemeenteleden. Centraal in de verkondiging staat psalm 39, waar David bidt ‘laat mij weten hoe vergankelijk ik ben’. In de avonddienst gaat voor dominee T. Wegman uit Zeist.

 

Jaarthema ‘Geef het geschenk door’

Niet iedereen kan zendingswerker of missionair werker worden, om zo Gods geschenk van het evangelie door te geven. Maar iedereen kan wél meewerken aan de verspreiding van het goede nieuws. Word je geen zendingswerker, word dan zendingsmaatje! Dat wil zeggen dat je je verbindt aan een zendingswerker om hem of haar te steunen met gebed en financiën. Je wordt op de hoogte gehouden van wat er daar speelt, en kunt zo echt meeleven en meebidden. Misschien kom je dan later in de hemel wel iemand tegen die dankzij jouw geld en gebed tot geloof is gekomen! Zie www.zendingsmaatje.nl.

 

Vacatures kerkenraad

Vanuit de gemeente zijn na een herhaalde oproep vier lijsten met namen ingediend voor de bestaande en komende vacatures in de kerkenraad. De kerkenraad heeft deze aanbevelingen overgenomen en de volgende gemeenteleden benoemd:

Tot ouderling: mevrouw C.W.A. Ottevanger-Kuijpers en de heer J. Kant.

Tot diaken: de heren A.R. Deelen en R.G. van Vugt.

De kerkenraad is dankbaar en blij u te kunnen melden dat de heer R.G. van Vugt zijn benoeming tot diaken heeft aanvaard. De heer A.R. Deelen heeft aangegeven zijn benoeming in het ambt van diaken niet te kunnen aanvaarden. Ook mevrouw C.W.A. Ottevanger-Kuijpers en de heer J. Kant hebben hun benoeming tot ouderling niet aanvaard.

 

Eindejaarscollecte

Komende week ontvangt u een envelop met daarin informatie over de eindejaarscollecte. Al onze kerkelijke activiteiten kunnen we alleen organiseren dankzij uw gebed en financiële bijdrage. Daarom vragen we u aan het einde van het jaar om een extra gift. Geef voor het werk in onze gemeente tijdens de kerkdienst of maak uw bijdrage over via de acceptgirokaart of internetbankieren.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

Het college van kerkrentmeesters

 

Kerstactie diaconie 2021

De diaconie roept u op om namen in te dienen van inwoners van Woudrichem of Oudendijk, ouders en/of kinderen, waarvoor een bijdrage of attentie vanuit de kerk voor de kerstdagen gewenst zou zijn. Dit mogen ook namen van niet kerkelijk meelevende inwoners van onze plaats zijn. Briefjes hiervoor worden zondags uitgedeeld bij de uitgang en liggen ook in de hal van de kerk. Wij willen u vragen om bij de naam aan te geven of het een bijdrage of een attentie mag zijn. Een bijdrage betekent een ondersteuning in de vorm van tegoedbonnen en een attentie wordt in de vorm van een bloem/plant gedaan.

De namen kunt u anoniem inleveren, uiterlijk zondag 4 december, in het blik in de hal van de kerk of bij één van de diakenen: Jeanette van Kooten, Sjaak Kraaij, Jaco Mak of Huib van Pelt.

 

Winteractie activiteitencommissie

Ook dit jaar kunt u bij de activiteitencommissie weer kerststerren en erwtensoep bestellen. De kerststerren komen rechtstreeks van de kweker en zijn er in verschillende soorten namelijk: pot 17 cm kleur rood (€ 7,00 per stuk) en 4-pack mini kerststerren kleuren rood, wit en 2-kleurig rood & wit (€ 6,00 per stuk). De kerststerren worden op donderdag 9 of vrijdag 10 december aanstaande bij u thuis bezorgd.

De heerlijke erwtensoep wordt vers gemaakt en kost € 8,00 per emmertje á 1 liter of 2 emmertjes voor € 15,00. De erwtensoep wordt op zaterdag 11 december aanstaande bij u thuis bezorgd.

U kunt uw bestelling doen, tot uiterlijk zaterdag 4 december, bij Bas van Straten, Postweide 113 Woudrichem of via e-mail actiekerkwoerkum@gmail.com, onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Alles zal natuurlijk verlopen volgens de richtlijnen van de RIVM.

Komende week wordt er ook huis aan huis een folder rondgebracht, met bijgevoegd  bestelformulier wat u kunt invullen en inleveren op het bovengenoemde adres. Er liggen ook nog een aantal bestelformulieren in de kerk.

Bestel snel voor uzelf en/of verras iemand met een kerstster of emmertje erwtensoep.

De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan het in stand houden van de Hervormde Gemeente Woudrichem. Zeker in deze tijden kunnen wij deze extra inkomsten goed gebruiken. We willen deze actie dan ook van harte bij u aanbevelen!

de activiteitencommissie

 

Crèche

De crèche is er elke zondag tijdens de kerkdienst voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Voel je vrij om je kindje te brengen. 

14 november   Karin van Pelt en Lisa van Wijngaarden

21 november   Marjan en Eva van der Meij

 

Kerkauto

Er rijdt weer elke week voor de ochtenddienst een kerkauto. De vrijwillige chauffeurs halen en brengen u met plezier. Voelt u zich dus niet beschroomd of bezwaard om er gebruik van te maken.

14 november (Heilig Avondmaal)      Chris Golverdingen, telefoon 0183-302862

21 november (einde kerkelijk jaar)     Arie Metz,  telefoon 0183-303228

Is de auto vol, bel dan Catrien Brandenberg (telefoon 0183-302556) en er komt een tweede auto. 

 

Uit de pastorie

Een mol is een kruis! Muzikaal geschoolde mensen zullen nu wat verbaasd kijken. Maar ik bedoel: er zat een mol in onze tuin, die hopen grond liet verschijnen en alles flink omwoelde. Dankzij een gemene mollenklem ben ik nu van de ongenode gast af. Maar eigenlijk vind ik het jammer dat het zo moest. Want ook de mol is een wonder van Gods schepping! Als je een mol vangt is de klem vies, maar zie je met verbazing dat er niet één stukje klei of zand aan de mollenvacht zit. Een speciale jas die schoon blijft, door de Scheppers bedacht voor zijn grondverzetter – ook nog zonder 'vleug' zodat hij even goed achteruit kan als vooruit in een nauwe gang. Bovendien maken ze dichte grond weer luchtig en geven ze allerlei planten een kiemkans, wat de variatie in de natuur ten goede komt. 'Het is vol wond'ren om u heen', zegt een lied terecht. Als je het maar wilt zien!

 

Om over na te denken

Als je wandelt met God hoef je niet te rennen

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad.