Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1294,  26 juni 2020

 

Kerkdiensten

28 juni             9.30 uur ds. A.J. Molenaar

                        18.00 uur herhaling ochtenddienst Giessen-Rijswijk (online)

5 juli                9.30 uur ds. D. van der Wel, Langbroek

                        18.00 uur zie de berichtgeving onder Woudrichem

 

Agenda

zaterdag 27 juni

- oud papier

vrijdag 3 juli

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1295 bij Conny Bastiaans

 

Collecten Diaconie

28 juni             Diaconie Algemeen

5 juli                Kerk in Actie/Kerkelijk Medisch Werk

 

College van Kerkrentmeesters

28 juni             Eigen predikantsplaats

5 juli                Voorziening onderhoud

 

Erediensten

Zondag 28 juni staan we voor de derde maal stil bij de vrucht van de Geest. Die is liefde, vreugde, en (centraal voor ditmaal): vrede. Wat is vrede eigenlijk in Bijbelse zin? Veel méér dan dat er geen oorlog is. En wat betekent het als de Heilige Geest vrede in je leven geeft? Hoe kun je dat krijgen? Over deze dingen denken we samen na. ‘s Avonds wordt de morgendienst uit Giessen en Rijswijk uitgezonden.

Zondag 5 juli gaat voor dominee D. van der Wel uit Langbroek. Vanaf deze zondag mogen er weer 100 mensen aanwezig zijn in een eredienst, dus meld u vooral vrijmoedig aan!

Over de gang van zaken rond de erediensten in juli ontvangt u binnenkort een aparte brief, net zoals u die voor juni kreeg. Op het moment van schrijven is er nog geen beslissing over genomen, maar gelet op het kleine aantal inschrijvingen voor de diensten tot nu toe ligt het voor de hand om in juli geen ‘live’ avonddiensten op te starten. Zie voor de laatste informatie de genoemde brief, of onze website www.kerkwoudrichem.nl. Mocht er 5 juli wel een avonddienst zijn, dan zal ds. C. Hendriksen die leiden.

 

Zondagsschool Timotheüs

De zondagsschool gaat weer bijna beginnen en we vinden het fijn om jullie weer te zien.

Hier een planning voor de komende weken:

Zondag 28 juni is er nog een YouTube filmpje, de link wordt aan jullie doorgestuurd of je kunt het vinden op het YouTube-kanaal van de kerk (Hervormde Gemeente Woudrichem).

Zondag 5 juli gaan we dan echt weer beginnen, maar omdat het de eerste zondag van de maand is, is er alleen zondagsschool voor de onderbouw (groepen 1 t/m 3 van de basisschool).

Zondag 12 juli nemen we afscheid van oudste kinderen van de zondagsschool, in een dienst waaraan zijzelf zullen meewerken. Alle kinderen blijven dan in de kerk.

Zondag 19 juli hebben we onze jaarlijkse afsluiting. Een gezellig samenzijn, bij mooi weer gaan we naar de speeltuin in de Molenstraat, bij regenachtig weer gaan we een film kijken in de torenkamer. We verzamelen dan bij de ingang van de toren.

Van 26 juli t/m 5 september start het zomerrooster, er is dan alleen zondagsschool (dus bij aanvang van de dienst) voor kinderen van 4 t/m 8 jaar.

 

Voor alle diensten moet nog wel aangemeld worden via de website. Zolang moeten de kinderen direct via de toren naar hun groep gaan, ze zitten dus niet eerst in de kerk, ze komen voor het dankgebed terug in de kerk.

Wij hopen jullie weer snel te ontmoeten in de kerk, tot gauw!

 

Gebedsbijeenkomst 2 juli

Donderdagavond 2 juli zal er een gebedsbijeenkomst zijn in het koor van de kerk. De gewone gebedskring, die ergens thuis bijeenkwam, ligt stil. Toch leek het me goed om een keer gelegenheid te bieden om samen te bidden, net zoals anders het geval zou zijn op de eerste donderdagavond van de maand. Om 20.00 uur bent u en ben jij van harte welkom in het koor, het maakt niet uit of u voorheen naar de gebedskring kwam of niet. We zullen een gedeelte uit de Bijbel lezen en bespreken en daarna bidden voor de noden van elkaar, onze gemeente, ons land en de wereld. Het moge duidelijk zijn dat er momenteel genoeg is dat ons gebed vraagt! Daarom: kom ook en bid mee, een levende gemeente wordt immers gedragen door gebed. Uiteraard zullen we de verplichte afstand houden van elkaar, daar is het koor ruim genoeg voor.

 

Uit de pastorie

Wat is de kern van een kerkdienst? Dat is een vraag die in de huidige tijd bijzonder opkomt. Als een kerkdienst vooral een preek is met wat liederen eromheen, dan is het niet zo erg als er niet mag worden gezongen. Echter, momenteel blijkt in de praktijk hoe onmisbaar de liederen zijn. Die zijn geen ‘opvulling tussen de onderdelen’, maar een fundamenteel bestanddeel van de eredienst. Eigenlijk zegt het woord het al: ere-dienst. Het is een samenkomst waar we samen God eer geven, en dat gebeurt vooral in de liederen. Ook al zeggen we dat voorzangers ‘namens allen’ zingen, het is toch niet hetzelfde.

Eerst dacht ik dat het wel mee zou vallen, maar inmiddels denk ik dat het de gemeente en het geloofsleven wezenlijk schade zal doen als we langere tijd moeten kerken-zonder-zingen. Juist nu besef je de waarde van de lofzang! De gemeenteavond over liedkeuze moest helaas ook vervallen. Het lijkt me goed als we in het nieuwe seizoen, wanneer het kan, daar snel mee aan de slag gaan. En tot die tijd: zing vooral thuis veel!

 

Om over na te denken

Als ons geloof ons redden zou, zou het niet anders zijn dan een goed werk van onze geest. Het is de Héér die redt.

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad