Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1286,  21 februari 2020

 

Kerkdiensten

23 februari                  10.00 uur ds. A.J. Molenaar, viering Heilig Avondmaal

                                    18.00 uur ds. A.J. Molenaar, dankzegging Heilig Avondmaal

1 maart                        10.00 uur ds. A.J. Molenaar, bevestiging ambtsdragers

                                    18.00 uur ds. W. de Graaff, Geldermalsen

 

Collecten Diaconie

23 februari      Diaconie algemeen

                        avondmaalskelken: verpleegkundigen voor Israël

1 maart            Zendingscollecte/Hope Village Europe, Weeshuis Namibië

 

College van Kerkrentmeesters

23 februari      Eigen predikantsplaats

1 maart            Voorziening onderhoud

 

Crèche

23 februari      Marian en Lieke van Pelt

1 maart            Mariëlle en Veerle Dekker

 

Agenda

donderdag 20 februari

- bijbelkring in de consistorie, 20.00 uur

zaterdag 22 februari

- oud papier

vrijdag 28 februari

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1287 bij Conny Bastiaans

woensdag 4 maart

- groothuisbezoek wijk 5

donderdag 5 maart

- huisdienst Lemmenskamp, 10.30 uur

- gebedsgroep, Raadhuisplein 12, 20.00 uur

 

Erediensten

Zondag 23 februari is het de eerste Lijdenszondag en vieren we het Heilig Avondmaal. In de verkondiging staat centraal Mattheus 11:28. Jezus zegt daar: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven’. De Avondmaalstafel mag zo’n moment van rust zijn! In de avonddienst is er voortzetting van de viering en dankzegging. Dan staan we stil bij het vers erna, waar Jezus zegt ‘Neem mijn juk op je en leer van mij… mijn juk is zacht en mijn last is licht’.

Zondag 1 maart is er opnieuw een dienst waarin ambtsdragers bevestigd worden, net als in januari. Broeder Andries van Engelen zal bevestigd worden als ouderling en broeder Jetze van Wijk als ouderling-kerkrentmeester. Welk bijbelgedeelte centraal zal staan is op dit moment nog niet bekend, maar we gaan in elk geval verder in het Mattheüs-evangelie. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken in het koor van de kerk. In de avonddienst gaat voor dominee W. de Graaff uit Geldermalsen.

 

Bij de viering van het Heilig Avondmaal

Ik merk enkele praktische dingen op met betrekking tot de aanstaande viering van het Heilig Avondmaal. Voor velen niet nieuw, maar toch goed om nog even te noemen denk ik. Ten eerste: neem een boekje met het Avondmaalsformulier mee van de stapel bij de ingang. Daarin staat namelijk de tekst van de gezongen geloofsbelijdenis. Ten tweede: de kinderen komen uit de kindernevendienst tussen de tweede en de derde tafel. Ouders met kinderen die dan terugkomen en willen deelnemen aan de viering aan tafel, kunnen daarom het beste zorgen dat zij dan al geweest zijn. Ten derde: voor degenen die niet naar de kerk kunnen komen bij de Avondmaalsviering, kan bij hen thuis brood en wijn worden gedeeld na afloop van de dienst. U kunt zich hiervoor aanmelden bij ds. Molenaar, tot de dag voor de viering.

 

Koffiedrinken voor jong en oud

Vanuit de Jeugdraad kwam het idee om, zo vaak als mogelijk is, koffie te drinken na de dienst op de zondagen dat er ook 12+ nevendienst is. Er is dan gelegenheid voor jong en oud om elkaar te ontmoeten. Zondagmorgen 1 maart is er zo’n gelegenheid. Iedereen is van harte welkom.

 

Huisdienst Lemmenskamp

Donderdag 5 maart is er weer de maandelijkse huisdienst in de Lemmenskamp. De dienst wordt geleid door dominee C. Hendriksen uit Woudrichem. De heer T. van de Berg zorgt voor de begeleiding. De dienst begint om 10.30 uur. U bent van harte welkom.

 

Uit de kerkenraad

De kerkenraad is dankbaar en blij u te kunnen melden dat de heer Andries van Engelen zijn benoeming tot ouderling heeft aangenomen. Hij zal in de morgendienst van 1 maart worden bevestigd in zijn ambt. Op die datum zal ook de heer Jetze van Wijk worden bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. De kerkenraad is met hun bevestiging nog niet voltallig.

 

Paasproject zondagsschool / kindernevendienst

Zondag 23 februari starten we met het Paasproject. Het thema van dit jaar is ‘Ken je Mij?’

Ook dit jaar volgen we Jezus weer op weg naar Jeruzalem. Daar ging Hij naartoe om te lijden en te sterven. Het is belangrijk om te geloven in Gods plan achter heel de lijdensgeschiedenis. God de Vader wil in Christus de wereld met zichzelf verzoenen om die een nieuwe schepping te laten zijn. Om met Christus te leven moet je Hem steeds beter leren kennen!

Centraal in de verbeelding staat het kruis. De acht symbolen die tijdens het project hier omheen komen te staan zijn gemaakt met spijkers en draad. De draden zijn als de ‘rode draad’ het plan van God dat door de geschiedenis heen gaat. De vele spijkertjes staan symbool voor de mensen met wie Jezus verbonden wil zijn.

 

Gebedsgroep

Op donderdagavond 5 maart komt de gebedsgroep weer bijeen, zoals elke eerste donderdag van de maand.

  • Waar? Raadhuisplein 12, bij Gerda Hagen
  • Wanneer? Van 20.00 tot 21.00 uur
  • Voor wie? Voor u en voor jou!
  • Wat? Samen bidden voor dingen in onze gemeente en daarbuiten
  • Waarom? Omdat de Heer belooft dat Hij gebeden verhoort!

 

Eetavond zendingscommissie

Ook dit jaar organiseren we als zendingscommissie weer een gezellige eetavond. U bent van harte welkom op zaterdag 7 maart om 18.00 uur in het koor van de kerk. We gaan deze keer voor heerlijke rijstgerechten met natuurlijk van alles erop en eraan. Met deze activiteit ondersteunen we dit jaar Hope Village, een weeshuis voor meer dan 80 kinderen van met Hiv/Aids besmette ouders in Windhoek – Namibië. Kees van Kooten zal er deze avond meer over vertellen. U kunt zich tot 1 maart opgeven bij iemand van de zendingscommissie: Eline Bultsma, Hetty van Leeuwen, Willy Kant of een mailtje sturen naar zending@hervormdekerkwoudrichem.nl. Mensen die geen vervoer hebben kunnen worden opgehaald en weer thuis gebracht. De richtprijs is € 12,00 voor volwassenen  en € 8,00 voor kinderen.

de zendingscommissie

 

Plant een Bijbel

Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) helpt vervolgde christenen, onder andere door hen een eigen Bijbel te geven. U kunt helpen door potgrond te bestellen. Van de opbrengst worden Bijbels verspreid in India, Pakistan en Irak. Ook vinden Bijbels hun weg naar Noord-Korea en China, daarvoor vinden we steeds weer nieuwe wegen en technieken. Helpt u mee? Tot en met 29 februari 2020 kunt u de potgrond bestellen: in de hal van de kerk liggen bestelformulieren of bestel eenvoudig op www.planteenbijbel.nl.

Op 21 maart 2020 kunt u de potgrond dan ophalen bij familie Deelen (Almkerkseweg 3b).

 

Kampvuuravond (KVA)

‘Geef de man een vuurtje en wat te drinken en hij weet wat de bedoeling is’. Voor alle mannen of tieners uit onze gemeente maar ook daarbuiten is er op D.V. vrijdag 17 april weer een kampvuuravond. Aanvang vanaf 20.00 uur. Plaats van het kampvuur is in de schuur en erf van Rocus van Vught, Jan Spieringweg 9. Een gezellig en ontspannen samenzijn, zingen en elkaar bemoedigen, luisteren naar een inspirerende boodschap van John van Wendel de Joode. Noteer deze avond alvast in je agenda en neem ook gerust een buurman of vriend mee!

het KVA-team

 

Kerkauto

23 februari      viering Heilig Avondmaal

                        Hans Kant, telefoon 0183-302897

                        Dicky Smits, telefoon 0183-304609

                        Avonddienst Lia Mak-Tritten, telefoon 0183-565977          

1 maart            bevestiging ambtsdragers

                        Frans Jan van Tilborg, telefoon 0183-301193

                        Maarten Noordzij, telefoon 06-14777080/0183-443465

                        Avonddienst Peter Kilwinger, telefoon 0183-303249 

Mocht er geen plaats meer zijn bij de aangegeven chauffeurs, dan kunt u contact opnemen met Catrien Brandenberg, telefoon 0183-302556.

 

Uit de pastorie

Bij ons in de tuin zorg ik dat er altijd iets eetbaars voor de vogels te vinden is. Het is verbazingwekkend hoeveel verschillende soorten er op voer en vetbollen af komen! Onlangs was er de Nationale Tuinvogeltelling – niet voor niets aan het einde van de winter, want dan komen er de meeste vogels op het voer af. Ieder die wilde kon een half uurtje tellen welke vogels er in zijn tuin te zien waren, en de getallen doorgeven. Een van de uitkomsten: de pimpelmees is bezig aan een grote opmars, na huismus en koolmees werd hij het meeste geteld. Vreemd genoeg zien we bij ons in de tuin echter vrijwel nooit een pimpelmees. Ik zat te denken hoe dat komt. Zou het zijn omdat de koolmees een stropdas heeft en de pimpelmees niet? Kijk maar eens goed als u ze ziet, het is echt zo! Misschien denken de diertjes wel dat je alleen met stropdas welkom bent bij de pastorie. Ze hebben zeker nog niet door dat de dominee het meestal zelf zonder doet...

 

Om over na te denken

God speelt geen rol in mijn leven, Hij is de regisseur.

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad