Kerkklanken

 

Kerkklanken nr. 1368,  15 september 2023

 

Kerkdiensten

17 september               9.30 uur ds. A.J. Molenaar, startdienst winterwerk

24 september               9.30 uur ds. C. Hendriksen, Woudrichem

                                    18.30 uur ds. A.J. Molenaar, verdiepingsdienst

Agenda

donderdag 21 september

-    20.00 uur bijbelkring in de consistorie

vrijdag 22 september

-    inleveren kopij voor Kerkklanken 1369 bij de scriba

vrijdag 29 september

-    16.00-20.00 uur nazomermarkt in en om de kerk

zondag 1 oktober

-    18.30-20.00 uur, thema-avond ‘rouw en verlies’ in het koor

 

Collecten College van Kerkrentmeesters

17 september               Beheer en exploitatie

24 september               Verwarming en energie

 

Collecten Diaconie

Zondag 17 september Leger des Heils Nieuw zendingsdoel

Met deze startzondag seizoen 2023-2024 is er een nieuw doel voor de zendingscommissie: het Leger des Heils, Korps Gorinchem. Onder hun motto kunnen wij ons ook scharen: Doorgaan waar anderen stoppen. Samen strijden voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Werken met passie en impact, vanuit het christelijk geloof. Dat is werken bij het Leger des Heils. Vanuit de vestiging in Gorinchem werken ze onder andere met een buurthuiskamer en een kledingwinkel. Wekelijks hebben ze een kerkdienst. De deuren staan altijd open voor een kop koffie, een praatje of soms om samen met anderen te eten.

Zondag 24 september Schreeuw om leven

Schreeuw om Leven is een christelijke organisatie die  zich inzet voor een hoopvolle toekomst voor moeder en kind. Schreeuw om Leven wil voorkomen dat ongeboren leven gedood wordt. Daarom bieden ze psychosociale en praktische hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. En ook na een abortus zijn ze er voor hen die ondersteuning en hulp nodig hebben. Ze willen Gods liefde voor het kwetsbare merkbaar laten zijn, en waar mogelijk heling bieden in Christus’ naam.

 

Erediensten

Zondag 17 september is er, na de startzaterdag, de startzondag. Centraal staat het thema dat de landelijke kerk aanreikt 'Ga mee! - samen getuigen van geloof, hoop en liefde'. Dat klinkt mooi, maar ik krijg meteen allerlei vragen: waarheen gaan? met wie? wie zegt dit tegen wie? In de verkondiging zal er meer van duidelijk worden! We zingen bijpassende liederen met diverse begeleiding; in elk geval denk ik aan psalm 122 ‘kom, ga met ons en doe als wij!’ Laten we er allemaal zijn om samen het seizoen te beginnen in de kerk.

Zondag 24 oktober wordt de morgendienst geleid door dominee C. Hendriksen. De avonddienst is de eerste verdiepingsdienst van dit seizoen. We hopen dit seizoen maandelijks zo'n dienst te houden, waarin een thema of vraag centraal staat. Een soort 'leerdienst' dus, voor hart én hoofd. Om het meteen maar spannend te maken, is het thema van deze eerste verdiepingsdienst: de duivel!

 

Koffiedrinken na de dienst

Zondagmorgen 17 september is er gelegenheid elkaar na de dienst te ontmoeten in het koor van de kerk. Van harte aanbevolen.

 

Catechese

Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen, dus ook de catechese! Alle jongeren uit de gemeente hebben als het goed is een persoonlijke uitnodiging gehad. Ouders, zorg vooral dat je kind ook daadwerkelijk gaat. 20 à 30 uur per week zijn ze op school om de zaken van de wereld te leren, dan mag 20 uur per jáár aan catechese over de dingen van God toch niet teveel zijn! Bovendien, je hebt bij het dopen toch beloofd te zorgen dat je kind zal worden onderwezen in het geloof?

We gaan samen nadenken over God, over de Bijbel, het geloof, over twijfels en moeilijke dingen in het geloof, hoe kun je het geloof een plekje geven in je leven… en nog veel meer! Het is elke maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur. Tijdens de schoolvakanties is er geen catechese.

De eerste avond is op maandag 18 september om 19.30 in het koor van de kerk. Op deze avond zijn de ouders ook welkom om een les mee te maken en te zien hoe we de catechese inhoud geven. Mochten er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met Jeanette van Kooten, tel. 06-11235963.

 

Belijdenis doen?

Zoals bekend, vertrek ik vóór het eind van het jaar. Toch is er ook dit seizoen gelegenheid om belijdeniscatechese te volgen en belijdenis te doen. Dat kan namelijk in samenwerking met onze buurgemeente Rijswijk. Dominee Hoftijzer start binnenkort met 'Catechese tot aan belijdenis'. Hij schrijft daarover: ‘Ben je 16 jaar of ouder, weet je niet of je al wel belijdenis wilt doen, maar je wilt wel iets doen om met je geloof bezig te zijn? Dan is dit iets voor jou! Wil je juist wel belijdenis doen en je bent al een stukje ouder? Wees ook dan van harte welkom! Mijn ervaring is dat een gezelschap in verschillende leeftijdscategorieën juist een meerwaarde kan zijn. De eerste avond zal zijn op dinsdag 26 september om 20.15 uur en de bijeenkomsten zullen eens in de twee weken plaats gaan vinden. Heb je interesse, maar de dag komt niet uit? Laat het even weten, misschien dat er nog wat te schuiven is. Een keertje vrijblijvend komen kan ook.’

Graag wil ik (ds. Molenaar) inventariseren of er belangstelling is vanuit onze gemeente om hierbij aan te sluiten. Spreekt het je aan, of wil je er over praten, neem dan contact op! Of nog mooier, bespreek het onderling en meld je met een paar mensen tegelijk.

 

Bijbelkring

Zoals in het vorige nummer al vermeld, zal de bijbelkring starten op donderdag 21 september. We behandelen het boekje 'Matteüs - thuiskomen in het rijk van God'. Wees hartelijk welkom om aan te sluiten of een keer te komen kijken! Aanmelden vooraf is niet nodig, maar mag wel. Aanvang 20.00 uur in de consistoriekamer. De volgende data zijn tot aan Kerst: 19 oktober, 16 november en 14 december.

 

Thema avonden rouw, verlies en levenseinde

Zoals reeds aangegeven komen er drie avonden over het thema rouw, verlies en levenseinde. Op alle avonden zal er voldoende ruimte zijn om met elkaar in gesprek te gaan over het thema maar ook over uw/jouw verlieservaring.

Deze avonden, van 18.30 uur tot 20.00 uur, zijn voor mensen van alle leeftijden en worden in het koor van de kerk gehouden. Toegang is gratis.

Op de eerste avond, zondag 1 oktober, zal Rijma de Ruiter het thema ‘rouw en verlies’ inleiden. Rijma heeft ruime ervaring in het begeleiden van mensen met ingrijpende ervaringen. Sinds 2014 heeft ze een psychosociale praktijk als rouwbegeleider. Ze heeft jarenlange ervaring als zorgverlener in de terminale thuiszorg. Rijma deelt haar kennis en kunde vanuit persoonlijke ervaring, als rouwbegeleider en als zorgverlener. http://www.rijmaderuiter.nl

De andere data zijn:

zondagavond 29 oktober, thema ‘levenseinde’ onder leiding van dominee Jacob Schneider en zijn vrouw Annemarie en zondagavond 12 november, thema ‘hoe Jezus omging met rouw’ onder leiding van dominee Adriaan Molenaar.

Voor meer informatie en/of opgave: Ralf van der Meij (06-21426468) of Arie van der Stelt (06-22125206).

 

Koster(s) gezocht

Ons kostersechtpaar Huub en Ineke Ermstrang zal aan het eind van dit jaar stoppen met het kosterschap. Hierdoor zijn wij dringend op zoek naar vervanging. We zoeken één of meerdere personen die in principe alle dagen van de week beschikbaar kunnen zijn, wat overigens niet betekent dat er ook alle dagen van de week iets te doen is. Voor de werkzaamheden is er een passende vergoeding.

Mocht u interesse hebben en/of meer informatie willen over wat het precies inhoudt, dan kunt contact opnemen met Peter Naaijen of Jaap Dekker (telefoon en e-mailadressen staan op de website van de kerk).

 

Crèche

17 september   Eveline en Rowan van Dalen

24 september   Hetty van Leeuwen

 

Kerkauto

17 september   Peter Naaijen, telefoon 06-57339574

24 september   Hans Kant, telefoon 06-29007552 / 302897

 

Bloemengroet

Zondag 3 september ontving mevrouw Karin van de Brink (Schans 26, 4285 EC) de bloemen uit de kerk. Zondag 10 september gingen de bloemen naar mevrouw Janine van Klinken-de Bruijn (Ravelijn 48, 4285 ED)

 

Uit de pastorie

Dit is elk jaar de mooiste tijd.

Het zonlicht raakt zijn scherpte kwijt

en langer zijn de nachten.

De mais staat op zijn allerhoogst

de tarweakker is geoogst

en ligt nu stil te wachten.

 

De zwaluwen gaan bijna weg,

vol bessen hangt de taxusheg,

vol blad zijn nog de bomen.

Alles is rustig, alles klaar -

de gouden dagen van het jaar.

De herfst zal spoedig komen.

 

Om over na te denken

Als alle mensen gaaf, gezond en welvoldaan zouden zijn, krijg je niet de hemel op aarde. Nee, dan ontpoppen we ons als wandelende demonen. Dan is de Übermensch een feit. Kerngezond. Tot alles in staat en arrogant. Heus niet de plezierigste soort.

(ds. A. Treuren over de veelgehoorde uitspraak 'als je maar gezond bent')

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad