Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1337,  13 mei 2022

 

Kerkdiensten

15 mei 2022                9.30 uur ds. A.J. Molenaar, kerk- en schooldienst

                                    18.00 uur ds. D. Maassen van den Brink, Well

22 mei 2022                9.30 uur ds. C. Hendriksen, Woudrichem

                                    18.00 uur ds. A.J. Molenaar

26 mei 2022                9.30 uur ds. A.J. Molenaar

29 mei 2022                9.30 ds. L. van Wingerden, ’s Hertogenbosch, afsluiting VBC

                                    18.00 uur ds. L. Noordam, Nieuwendijk

 

Agenda

dinsdag 10 mei

-    20.00 uur, avond over rouw en verlies in het koor

dinsdag 17 mei

-    20.00 uur, avond over rouw en verlies in het koor

dinsdag 24 mei

-    20.00 uur, avond over rouw en verlies in het koor

vrijdag 27 mei 2022

-    15.00-18.00 uur VBC in de kerktuin

-    inleveren kopij voor Kerkklanken 1338 bij de scriba

zaterdag 28 mei 2022

18.00 uur, eetavond wijk 2, Zandpad 12 Sleeuwijk

donderdag 2 juni 2022

-    10.30 uur, huisdienst in de Lemmenskamp

-    20.00 uur, gebedskring in de consistorie

 

Collecten College van Kerkrentmeesters

15 mei             Voorziening onderhoud

22 mei             Eigen kerkenwerk

26 mei             Beheer en exploitatie

29 mei             Verwarming en energie

 

Collecten Diaconie

Zondag 15 mei Diaconie Algemeen

Zondag 22 mei PKN Missionair Werk Pioniersplekken

Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland.

Donderdag 26 mei Diaconie Algemeen    

Zondag 29 mei Diaconie Algemeen

 

Erediensten

Zondag 15 mei is er voor het eerst in lange tijd weer een kerk- en schooldienst in samenwerking met basisschool 'Eben Haëzer'. Uit de Bijbel lezen we 1 Samuël 7, waar we horen waar deze naam voor een school vandaan komt! De kinderen zingen liederen voor ons die ze op school geleerd hebben, en ook op andere manieren dragen ze bij aan de dienst. Er is op deze zondag geen kindernevendienst, alle kinderen blijven in de kerk. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en iets te drinken in het koor; daar zijn ook de werkjes te zien die de kinderen hebben gemaakt over het thema. 's Avonds wordt de dienst geleid door dominee D. Maassen van den Brink uit Well.

Zondag 22 mei gaat in de morgendienst dominee C. Hendriksen voor, u welbekend. In de avonddienst ga ik zelf voor, en dan staat centraal Johannes 15:1-17, een gedeelte dat in de serie over het Johannes-evangelie nog niet aan de orde was gekomen.

Donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag. Laten we deze vrije dag, een christelijke feestdag, beginnen in de kerk! Daar kunt u horen over Johannes 20:17, waar Jezus zegt: ‘Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’

Zondag 29 mei is er in beide diensten een gastvoorganger. 's Morgens is dat dominee L. van Wingerden uit 's-Hertogenbosch. In die dienst wordt ook aandacht besteed aan de Vakantie Bijbel Club die op de vrije vrijdag ervoor wordt gehouden. 's Avonds gaat voor dominee J. Noordam uit Nieuwendijk.

 

Koffiedrinken na de dienst

Zowel zondagmorgen 15 mei (kerk- en schooldienst) als zondagmorgen 29 mei (afsluiting VBC) is er gelegenheid elkaar na de dienst te ontmoeten in het koor van de kerk. U bent van harte welkom.

 

Jaarthema ‘Geef het geschenk door’

Ik schreef eerder al: ken de benadering die bij je past om Gods geschenk door te geven! Eén manier is de confronterende stijl van getuigen. Dit is iets voor mensen die zelfverzekerd en vrijmoedig zijn, met sterke overtuigingen. Een bijbels voorbeeld is Petrus in Handelingen 2, 4 en 5. Hij zegt, zonder erom heen te draaien, tegen de Joodse leiders dat zij de Messias hebben gekruisigd en dat ze zich moeten bekeren en om vergeving vragen. Ben je nogal direct? Gebruik dan deze kant van je persoonlijkheid om het geschenk door te geven! Vertel gewoon wat de Bijbel over een onderwerp zegt, als dat zo te pas komt. Zet mensen maar voor het blok: wat vinden ze van Jezus? Sommigen zal het ergeren, maar anderen kan het raken.

 

Lenteactie activiteitencommissie

De Lenteactie 2022, met verkoop van hortensia’s, petunia’s en aspergesoep, heeft het mooie nettobedrag van € 616,85 opgebracht. Wij willen iedereen bedanken die meegeholpen heeft om dit bedrag tot stand te brengen.

de activiteitencommissie

 

Vakantie Bijbel Club: Vossenjacht in de Vesting

Vrijdag 27 mei (de dag na Hemelvaart) is er Vakantie Bijbel Club met een gezellig en laagdrempelig programma, ook heel geschikt voor kinderen die nooit of niet vaak in de kerk komen. Bij deze kerkklanken en in de hal van de kerk vindt u de uitnodigingsflyer. Aan wie kunt u deze uitnodiging geven? Kleinkinderen? Buurtkinderen? We zien ze graag op de Vakantie Bijbel Club!

 

Eetavond wijk 2, 28 mei

Als wijkteam van wijk 2 nodigen we alle mensen in deze wijk uit voor een gezellige eetavond op zaterdag 28 mei aanstaande bij Ad en Corine Ottevanger, Zandpad 12 te Sleeuwijk vanaf 18.00 uur. Op deze avond willen we met elkaar eten en op een leuke manier met elkaar bezig zijn.  Daarnaast is er volop gelegenheid voor een goed gesprek.  Als het donker is, steken we de vuurkorf aan! Er zijn aan deze avond geen kosten verbonden, maar we zouden het erg leuk vinden als u zelf iets lekkers meeneemt. We steken deze avond de barbecue aan, dus misschien kunt u wat vlees meenemen. Of bijvoorbeeld een quiche, een (pasta)salade of een ovenschotel.  Als u op een andere manier wilt bijdragen, bijvoorbeeld door een drankje mee te nemen, dan kan dat natuurlijk ook. Als u mee wilt eten, kunt u dit tot 21 mei aanstaande aan ons doorgeven. Bij uw aanmelding kunt u ons laten weten op welke manier u wilt bijdragen aan deze avond, en of u vervoer nodig heeft. U kunt zich opgeven bij:

Bianca Vlot per mail: bianca.vlot70@gmail.com of telefonisch 06-16203143

Grietje van Vugt per mail: grietjevugt1@gmail.com of telefonisch 0183-303254

Namens wijkteam wijk 2,

Bianca Vlot (ouderling)

 

Oproep gemeenteavond

Woensdag 8 juni is er een gemeenteavond. Deze staat geheel in het teken van de ontwikkeling van het nieuwe beleidsplan 2023-2027. We nodigen u van harte uit om mee te denken en te praten over onze identiteit, visie en missie, over de prioriteiten voor de komende jaren en we horen ook graag uw ideeën over de uitwerking daarvan. In de volgende Kerkklanken leest u meer, maar noteert u alvast de datum.

 

Crèche

15 mei             Tina Ek en Marian van Pelt

22 mei             Eveline en Rowen van Dalen

29 mei             Jacqueline Kant en Janneke Molenaar

 

kerkauto

15 mei             Frans Jan van Tilborg, telefoon 0183-301193

22 mei             Geer Gremmen, telefoon 0183-302101

29 mei             Jan en Hetty van Leeuwen, telefoon 0183-304221/06-23252204

 

Uit de pastorie

Soms krijg je input uit onverwachte hoek. Onlangs was ik bezig met de preek over Johannes 21 voor de afgelopen doopdienst. Ik kwam terug van het doopgesprek en zette de autoradio aan. Die stond op 'Radio Maria' – een rooms-katholiek radiostation, te ontvangen op DAB+. En wat hoorde ik? Op die zender hield een pater Jezuïet juist een overdenking waarbij hij dit bijbelhoofdstuk vers voor vers langs ging. Betere preekvoorbereiding was haast niet denkbaar! Ik kon de preek verder schrijven zonder zelfs maar een Bijbelcommentaar open te slaan.

De radio stond overigens op dit station omdat ik er wel eens vaker naar luister. Het is een vreemde mix: soms wijze woorden of mooie muziek, dan ineens een mis of rozenkransgebed tot Maria – dan zap ik direct weg. Met onderscheid te beluisteren dus. Maar nu dus een plek waar ik iets goeds ontving. God gebruikt vele kanalen…

 

Om over na te denken

Niets doet ons een mens zo liefhebben

als voor hem of haar te bidden

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad.