Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1356,  10 maart 2023

 

 

Kerkdiensten

12 maart 2023             10.00 uur ds. A.J. Molenaar

                                    18.00 uur ds. S. Jumelet, Zaltbommel

19 maart 2023             10.00 uur ds. A.J. Molenaar

18.00 uur  ds. J. Boom, ’s Gravenmoer

 

Agenda

donderdag 16 t/m zaterdag 18 maart

-    5-jarig jubileum DOCK 60, Kerkstraat 60

vrijdag 17 maart

-    inleveren kopij voor Kerkklanken 1357 bij de scriba

zondag 19 maart

-    19.15 uur, Loev avond

vrijdag 24 maart

-    workshops advocaat maken in DOCK 60

maandag 27 maart

-    15.00 uur, Paasmiddag in het koor

dinsdag 28 maart

-    20.00 uur, groothuisbezoek wijk 1

 

Collecten College van Kerkrentmeesters

12 maart          Verwarming en energie

5 maart            Landelijke verplichtingen

 

Collecten Diaconie

Zondag 12 maart Kerk In Actie: Omzien naar gevangenen

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-) gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel.

Zondag 19 maart Mercy Ships

Het werk van Mercy Ships bestaat uit een aantal medische programma’s en training & voorlichting. De medische programma’s zijn onder andere reconstructieve plastische chirurgie, tandheelkunde, palliatieve zorg, orthopedie en zo ook mond-kaak- en aangezichtschirurgie. Gespleten lippen en verhemeltes en gezichtstumoren in allerlei groottes komen in ontwikkelingslanden vaak voor. Door gebrek aan goede medische zorg en door ondervoeding kunnen eenvoudig behandelbare aandoeningen grote afmetingen aannemen wanneer er niets aan wordt gedaan. Daarom voert Mercy Ships mond-, kaak- en aangezichtschirurgie uit.

 

Erediensten

Zondag 12 maart (4de lijdenszondag) vervolgen we onze reis door het Markus-evangelie. We lezen Markus 14:10-31. Judas haakt af en verraadt Jezus. Maar… ook Petrus, met al zijn radicaliteit, blijkt zo sterk niet te zijn als hij dacht. Een mooie aanvulling op de preek van vorige week: radicaal voor Jezus kiezen is belangrijk, maar het kan ook zomaar tegenvallen. Wat dan? 's Avonds gaat voor dominee S. Jumelet uit Zaltbommel, een oude bekende voor velen.

Zondag 19 maart (5de lijdenszondag) lezen we Markus 14:43-65, over de gevangenneming en het verhoor van Jezus. De duisternis van het kruis begint zijn schaduw te werpen, juist nu we dichter bij Pasen komen… De avonddienst wordt geleid door dominee J. Boom uit 's-Gravenmoer, met wie ik geruild heb.

 

Koffiedrinken na de dienst

Zondagmorgen 12 maart is er gelegenheid elkaar na de dienst te ontmoeten in het koor van de kerk. Van harte aanbevolen.

 

Kerkenraadsvergadering 22 februari 2023

In de kerkenraadsvergadering van 22 februari jl. is wederom gesproken over de vacatures in de kerkenraad en zijn een aantal gemeenteleden benoemd, zie hier beneden. Verder kwamen ter sprake de invulling van de avonddiensten vanaf september 2023, en is de jaarrekening 2022 van de diaconie goedgekeurd. Tenslotte is er een speerpunt uit het beleidsplan 2023-2026 gekozen, waar we ons als eerste op willen concentreren. Er is gekozen voor de tweede doelstelling uit het beleidsplan: 'Meer onderlinge betrokkenheid'. We gaan bezig met de in het beleidsplan genoemde denkrichtingen; daarbij willen we onder andere de mogelijkheden onderzoeken voor digitale informatievoorziening via bijvoorbeeld een app, zoals steeds meer gemeentes die hebben.

 

Benoemingen kerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van 22 februari j.l. zijn de volgende gemeenteleden benoemd:

In de vacature wijkouderling mevrouw C.A. de Mik-den Boer, Kastanjelaan 60. In de vacature diaken: mevrouw K.G. Cuperus, Kloosterhof 11. Tevens is de heer H. van Pelt, Vissersdijk 18 benoemd tot diaconaal rentmeester. De kerkorde kent diaconale rentmeesters ter ondersteuning van de diaconie, zoals er kerkrentmeesters zijn die het college van kerkrentmeesters ondersteunen. De heer van Pelt heeft zijn benoeming aanvaard. Ook mevrouw K.G. Cuperus heeft haar benoeming tot diaken aanvaard. Mevrouw C.A. de Mik-den Boer heeft aangegeven haar benoeming in het ambt van ouderling niet te kunnen aanvaarden.

 

DOCK 60 bestaat 5 jaar

Vol trots laten we weten dat het donderdag 16 maart alweer 5 jaar geleden is dat DOCK 60, Kerkstraat 60, haar deuren opende in de vesting van Woudrichem. DOCK 60 is een begrip geworden in Woudrichem. Toeristen en bewoners weten DOCK 60 te waarderen. De winkel wordt gerund door vrijwilligers, die voor een warm welkom zorgen.

Elkaar ontmoeten staat centraal. Maar er worden ook workshops gegeven. En vergeet niet de leuke spullen uit grootmoeders tijd die te koop zijn. Alle opbrengsten gaan naar een goed doel. En zo zijn er afgelopen 5 jaar al vele doelen gesteund.

Het jubileum zal niet ongemerkt voorbijgaan. Op 16 t/m 18 maart zal tijdens openingstijden

(donderdag 13.00-17.00 uur, vrijdag 10.00-17.00 uur, zaterdag 12.30-16.30 uur) buiten een feestelijk kraampje staan waar onder andere leuke dingen te koop zijn, maar ook activiteiten te zien zijn. U kunt iets winnen als u de hoeveelheid hartjes raad die in een pot zitten. En er is een extra leuk presentje als u iets koopt. U bent meer dan welkom.


Workshop advocaat maken bij DOCK 60

Vrijdagmiddag 24 maart bent u welkom in DOCK 60 voor de workshop ‘zelf advocaat maken’. U kunt zich hiervoor tot 20 maart opgeven bij Marian, telefoon 06-23384418. Geef hierbij aan om welke tijd u wilt starten 13.00, 14.00 of 15.00 uur. De kosten zijn €15,00 en u neemt na

afloop twee potten zelfgemaakte advocaat mee naar huis.

Ontmoetingsmiddag op weg naar Pasen 

D.V. maandagmiddag 27 maart is de eerstvolgende ontmoetingsmiddag. De middag staat in het teken van Passie en Pasen. Dat wil zeggen dat we samenkomen rondom een liturgie, waarin gezongen en gelezen wordt over het lijden, sterven en de opstanding van de Here Jezus. Met daarin ook ruimte voor een meditatie en een zogeheten vrij verhaal. We sluiten naar gewoonte rond 18.00 uur weer af met een goed gevulde broodtafel.

De verandering van het woord ‘ouderenmiddag’ naar ‘ontmoetingsmiddag’ heeft de vorige keer niet geleid tot een grote toename van het aantal aanwezigen. Maar we blijven hopen. Er zijn nog zoveel gemeenteleden, ongeacht de leeftijd, die we van harte welkom zouden willen heten. De middag begint om 15.00 uur. Graag even opgeven bij Grietje van Vugt, tel. 303254 (i.v.m. de boodschappen voor de broodmaaltijd). En aangeven of u thuis opgehaald wil worden.

Niet te lang wachten met opgeven. Gewoon doen. Tot ziens op 27 maart.

de commissie

 

Crèche

12 maart                                  Marian van Pelt

19 maart                                  Eveline en Rowan van Dalen

 

Kerkauto

12 maart                                  Arie van der Vliet, telefoon 06-51530862

19 maart                                  Dirk Pellicaan, telefoon 06-55847770 / 0183-304129

 

Uit de pastorie

Tegenover ons huis ligt het verlaten terrein van de failliete Wylaxfabriek. Op dat terrein staat een grote populier. Ik schat dat hij wel 15 meter hoog is. Als ik vanuit de tuin ernaar kijk, lijkt het een boom als alle andere, die volgende maand wel zal uitlopen. Vanaf de Oude Postweg kun je echter met wat moeite nog iets anders zien: de stam van deze boom is helemaal in het rond kaal geknaagd door een bever die daar woont. Van uitlopen zal niets komen dit voorjaar… Maar toch, van een afstandje zie je er niets van. Hij lijkt gezond, maar dat is schijn.

Misschien is het met mensen ook wel zo. Ook wij zijn gemaakt om een groene boom te zijn, zoals Psalm 1 het zegt, een boom die vrucht voortbrengt voor God. Maar dat gaat niet vanzelf! Voeding vanuit diepe wortels is nodig, om te blijven staan en om vrucht te dragen. Ik vrees dat die boom bij de Wylax nog een keer ineens omvalt… Zo kun je ook niet staande blijven en zeker geen vrucht dragen zonder verbinding met de Wortel, zonder voeding vanuit God. Laat nooit de drukte van het dagelijks leven, of wat dan ook, onze verbinding met de Wortel doorknagen! Wees op je hoede voor 'knaagdieren'.

 

Om over na te denken

De heidenen bekeren

is net iets voor de kerk.

Bekeren van de kerkgangers

dat is een heidens werk...

(Rob Favier)

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad