Kerkklanken

 

Kerkklanken nr. 1384,  17 mei 2024

 

Kerkdiensten

19 mei        9.30 uur ds. C. Hendriksen, Woudrichem

26 mei        9.30 uur ds. J.P. Lensen, Schoonrewoerd

                   18.30 uur ds. A. van Duinen, Loosdrecht, Verdiepingsdienst

 

Agenda

zondag 19 mei

-    19.30 uur, Loev avond, torenkamer

woensdag 22 mei

19.30 uur, kerkenraadsvergadering, consistorie

donderdag 23 mei

-    20.00 uur-21.30 uur, bijbelkring, consistorie

vrijdag 24 mei

-    inleveren kopij voor Kerkklanken 1385 bij de scriba

zaterdag 25 mei

-    14.00-16.30 uur, High Tea wijk 2

vrijdag 31 mei

-    vanaf 10.00 uur, koffie en lekkers, DOCK60

zaterdag 1 juni

16.00-18.00 uur, gezellige middag wijk 1, Vissersdijk 18

woensdag 5 juni

20.00 uur, gemeenteavond, koor van de kerk

 

Collecten College van Kerkrentmeesters

19 mei        Eigen kerkenwerk

26 mei        Beheer en exploitatie

 

Collecten Diaconie

Zondag 19 mei Vrienden van De Hoop

Niet alle zorg die cliënten krijgen wordt vergoed. Zoals de werkervaringsplaatsen die De Hoop biedt, terwijl werkervaring uiterst belangrijk is. Cliënten bouwen weer een dagritme op én vergroten hun kans op een baan na de behandeling. Ook worden cliënten geholpen via het ontwikkeltraject; een programma gericht op persoonlijke ontwikkeling en groei. Ze werken aan hun toekomst, ontwikkelen hun talenten en stromen door naar andere opleidingen. Zo zetten ze hun ervaringen in om anderen te helpen, bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige. Bij de Inloophuizen in Dordrecht en Vlissingen kunnen daklozen en eenzamen terecht voor een praatje (erg belangrijk!), een maaltijd en andere hulp. “Het Inloophuis voelt als thuiskomen”, vertelt een bezoeker. Ook christelijke onderdelen worden niet vergoed, waaronder pastorale gesprekken en christelijke conferenties. Cliënten, die God vaak nog nauwelijks kennen, krijgen meer uitleg over het geloof en velen leggen daar hun leven in Gods hand.

Zondag 26 mei ZOA

ZOA ondersteunt mensen die lijden onder oorlogen of natuurgeweld. ZOA biedt noodhulp en helpt bij het weer opbouwen van een bestaan, zodat mensen in vrede een waardig leven kunnen leiden in hun gemeenschappen. Tijdens crises biedt ZOA noodhulp, maar waar mogelijk richt ZOA zich op het herstel van de samenleving. Tijdens de wederopbouw werken ze samen met de lokale bevolking, gericht op blijvende en duurzame verandering. Als christelijke hulporganisatie laten ze zich inspireren door het perspectief dat God verzoening en herstel zal brengen op aarde.

 

Erediensten

Zondag 19 mei vieren we het Pinksterfeest. De dienst zal worden geleid door dominee Hendriksen. De samenzang wordt begeleid met orgel en trompet. De dienst begint om 9.30 uur, maar komt u vooral een kwartiertje eerder, want we zingen voor de dienst ook al een drietal liederen. Voor deze dienst is er een papieren liturgie.

Zondag 26 mei gaat in de morgendienst voor dominee Lensen uit Schoonrewoerd. Zondagavond is er een verdiepingsdienst, geleid door dominee Van Duinen uit Loosdrecht. De samenzang op 26 mei zal worden begeleid op de vleugel.

 

Gemeenteavond 5 juni

Graag vragen wij alvast uw aandacht voor de gemeenteavond, die gepland is op 5 juni aanstaande. We willen u onder andere graag bijpraten over het beroepingswerk en informeren over de evaluatie van de proef met de avonddiensten in de vorm van verdiepingsdiensten en vespers. Noteert u alvast de datum. In de volgende Kerkklanken volgt meer informatie.

 

Terugblik thema avond ‘Geloven in passie’

Maandagavond 8 april  was Mirjam van Krieken bij ons om op interactieve manier met ons na te denken over geloven in passie. Wat is jouw passie? Waar ben je goed in? Hoe kun je dit inzetten in de gemeente of ergens anders? Mooi daarin was het beeld van het vuur dat uit kan zijn, als een waakvlam kan zijn maar ook vol kan branden. Zeker in deze dagen rond Pinksteren worden we eraan herinnerd dat we ons biddend mogen laten leiden door Zijn geest om te ontdekken wat Gods plannen zijn en hoe wij daar, ieder naar onze eigen gaven en talenten mee aan de slag kunnen en mogen gaan. Deze avond was in plaats van de groothuisbezoeken. Mocht u toch graag een (persoonlijk) gesprek willen, laat het ons dan weten.

Mientje van Tuijl, wijk 3  en 5 en Bianca Vlot wijk 1, 2 en 4.

 

Opbrengst Lenteactie 2024

De Lenteactie 2024, met verkoop van planten en soep, heeft inclusief giften het mooie nettobedrag van €714,25 opgebracht. De activiteitencommissie bedankt iedereen die meegeholpen heeft om dit bedrag tot stand te brengen.

 

High Tea wijk 2

Op zaterdag 25 mei is er voor alle mensen van wijk 2 een High Tea, om elkaar op een ontspannen manier te kunnen ontmoeten onder het genot van thee (of iets anders) en lekkere hapjes. Van 14.00 tot 16.30 uur bent u van harte welkom. De locatie is afhankelijk van het aantal opgaves en het weer. U kunt zich hiervoor tot en met 17 mei opgeven bij Bianca Vlot via ouderlingwijk2@kerkwoudrichem.nl of 06-16203143 of iemand anders van het wijkteam. Hapjes worden door het wijkteam verzorgd maar als u zelf ook iets wilt maken, laat het ons dan even weten.

 wijkouderling Bianca Vlot

 

Koffie-ochtend bij DOCK60

Schuif vrijdag 31 mei vanaf 10.00 uur gezellig aan voor koffie of thee met wat lekkers bij DOCK60. Iedereen is welkom voor een gezellig praatje of een luisterend oor. Het is gratis maar een gift voor ons zendingsdoel mag altijd.

 

Gezellige middag wijk 1

Op zaterdag 1 juni is er weer een gezellige middag voor alle mensen van wijk 1. Voor de liefhebbers wordt er vis gebakken, voor wie niet van vis houdt wordt ook gezorgd. Van 16.00 tot 18.00 bent u van harte welkom op Vissersdijk 18. U kunt zich hier voor opgeven tot en met 25 mei bij Bianca Vlot ouderlingwijk2@kerkwoudrichem.nl of 06-16203143 en Huib van Pelt huib.vanpelt@online.nl of 0183-304878.

waarnemend wijkouderling Bianca Vlot

 

Eetavond wijk 4

Ook in wijk 4 komt er weer een gezellige avond  en wel op vrijdag 5 juli. Nadere informatie volgt.

 

Crèche

19 mei         Marjan en Eva van der Meij

26 mei        Carola Penning

 

Kerkauto

19 mei        Pinksteren Anita Hak, telefoon 06-23814431

26 mei                                     Geer Gremmen, telefoon 302101

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van de kerkenraad