Activiteitencommissie

Begin 2001 is er vanuit de toenmalige Kerkvoogdij een activiteitencommissie opgestart met een tweeledig doel:

  • Het bevorderen van de onderlinge saamhorigheid door met elkaar bepaalde

activiteiten te ontwikkelen;

  • Geld bijeen te brengen ten behoeve van het onderhoud van het kerkgebouw.

De commissie is werkzaam onder de naam  “Werkgroep acties Onderhoudsfonds Hervormde Kerk Woudrichem”. De verkoopactiviteiten van de artikelen die door deze groep worden gemaakt, zijn gecombineerd met de andere acties van de commissie.


De activiteiten bestaan o.m. uit:

  • Rommelmarkt, inclusief verkoop boeken;
  • Een fair

Bovenstaand overzicht is niet compleet en wordt ook aangepast aan andere evenementen in Woudrichem zoals de Visserijdagen. Via Kerkklanken of de website: www.kerkwoudrichem.nl wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

Heeft u interesse om mee te doen aan bepaalde activiteiten, of zelf een leuk idee voor een activiteit, laat het ons dan weten; alleen met de inzet van veel vrijwilligers kunnen de acties slagen. Activiteiten commissie: Rianne Nieuwkoop, Bas van Straten, Rob Sluyk en Henny van Wijngaarden. Contactpersoon: Arie van Vliet  Telefoon: 06-51530862.