Activiteitencommissie

Begin 2001 is er vanuit de toenmalige Kerkvoogdij een activiteitencommissie opgestart met een tweeledig doel:

  • Het bevorderen van de onderlinge saamhorigheid door met elkaar bepaalde activiteiten te ontwikkelen;
  • Geld bijeen te brengen ten behoeve van het onderhoud van het kerkgebouw.

De commissie is werkzaam onder de naam  “Werkgroep acties Onderhoudsfonds Hervormde Kerk Woudrichem”. De verkoopactiviteiten van de artikelen die door deze groep worden gemaakt, zijn gecombineerd met de andere acties van de commissie. De activiteiten bestaan o.m. uit:

  • Markten
  • Verkoop bloemen/soep;

Maar ook tijdens andere evenementen in Woudrichem, zoals Winter Wonder Woudrichem, is de activiteiten commissie actief. Via Kerkklanken of de website: www.kerkwoudrichem.nl wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

Heeft u interesse om mee te doen aan bepaalde activiteiten, of zelf een leuk idee voor een activiteit, laat het ons dan weten; alleen met de inzet van veel vrijwilligers kunnen de acties slagen.

De activiteiten commissie bestaat uit: Rob Sluijk, Maarten Thijs en Bas van Straten. Contactpersoon: Bas van Straten, telefoon: 06-55394071.