Kindernevendienst

 

Voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar is er tijdens de kerkdienst op zondagmorgen gelegenheid om kindernevendienst te bezoeken. De kinderen zijn verdeeld in drie leeftijdsgroepen: 

Onderbouw         basisschool groep 1, 2 en 3

Middenbouw        basisschool groep 4 en 5

Bovenbouw         basisschool groep 6, 7 en 8

ONDERBOUW:

Voor kinderen die in groep 1, 2 en 3 van de basisschool zitten.

Waar? Zij mogen voor aanvang van de kerkdienst naar de kindernevendienst gebracht worden. Dit is in de linker torenkamer vanuit de kerk gezien.

Wanneer? Elke zondagochtend, uitgezonderd doopdiensten & zomervakantie. Dan gaan zij na het gebed om de opening van het Woord naar de kindernevendienst.

MIDDENBOUW:

Voor kinderen die in groep 4 en 5 van de basisschool zitten.

Waar? In de rechter torenkamer vanuit de kerk gezien. De kinderen verlaten de kerk na het gebed om de opening van het Woord.

Wanneer? Elke zondagochtend, behalve de 1e zondag van de maand. Deze groep blijft elke 1e zondag van de maand in de kerk omdat er een tekort aan leiding is.

BOVENBOUW        
Voor kinderen die in groep 6, 7 en 8 van de basisschool zitten.

Waar? Deze groep heeft kindernevendienst in de bovenruimte van het Kerkelijk Bureau tegen over de kerk. Vooral ’s winters hebben de kinderen dus een jas nodig. De kinderen verlaten de kerk na het gebed om de opening van het Woord.

Wanneer? Elke zondagochtend, behalve de 1e zondag van de maand.
Deze groep blijft elke 1e zondag van de maand in de kerk zodat de overgang van kindernevendienst naar kerk geleidelijk wordt.

GROEP 12+
Deze groep komt alleen de eerste zondag van de maand bij elkaar en zit dan in de ruimte van de ‘Bovenbouw’, die de eerste zondag van de maand in de kerk blijft. De kinderen verlaten de kerk na het gebed om de opening van het Woord.

 

Vragen?
U kunt altijd de ouderling/koster van dienst bij de ingang van de kerk vragen u wegwijs te maken.

Contactpersoon zondagsschool en kindernevendienst: Ralf van der Meij, rjbmeij@gmail.com, 06-27088250.
Contactpersoon 12+ groep: Corine van Hassel, cvanhassel@gmail.com