Actie Kerkbalans

Woudrichem, januari 2023

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen rekenen!

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

In de week van 16 tot 20 januari zult u een envelop ontvangen met daarin het toezeggingsformulier, of een uitnodiging via de mail als u voor de ‘digitale Actie Kerkbalans’ heeft gekozen. De antwoordenvelop wordt een week later weer bij u opgehaald. We gaan er voor om samen met u een sluitende begroting te realiseren.

College van Kerkrentmeesters

Wilt u volgend jaar niet meer de envelop ontvangen maar digitaal meedoen, geef u dan hier op!