Actie Kerkbalans

Woudrichem, januari 2022


“In de kerk mag ik zijn wie ik ben.”
“Ik kan er praten over wat me bezighoudt en mijn zorgen uiten.”
“Het is een plek waar ik God vind en verbinding heb met boven.”
“Ik kom er tot rust in de hectiek van elke dag.”

Banner kerkbalans
Dit zijn antwoorden die veel worden gegeven op de vraag wat de kerk voor ons betekent. Misschien herkent u zich erin.
De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we omzien naar elkaar. En waar we zorgen voor de mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Daarmee is de kerk van grote betekenis!
Dit is mogelijk dankzij u. Want u bent betrokken bij de Hervormde Gemeente Woudrichem en steunt onze kerk financieel. Daar zijn we u erg dankbaar voor! Met uw steun kan de kerk haar plek blijven innemen in Woudrichem. Met uw gift en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen. Ondanks de beperkingen als gevolg van het coronavirus konden de erediensten doorgaan, was er catechese, werden kwetsbare mensen ondersteund, zieken bezocht, en nog veel meer.
Ook in 2022 willen we er zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. We hopen van harte dat u de kerk wilt blijven steunen. We worden momenteel geconfronteerd met hoge energiekosten om de kerk warm te houden in tijden waar juist extra geventileerd dient te worden. Misschien wilt u dit meenemen in uw overweging om uw bijdrage dit jaar te verhogen? Dat zou mooi zijn. Maar natuurlijk zijn we blij met iedere bijdrage.
Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook voor de generaties die komen, wil de kerk graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we dat waarmaken. Helpt u mee? Vul het toezeggingsformulier vandaag nog in.
Alvast heel hartelijk dank!
P.S. Kerk-zijn kunnen we alleen samen! Wilt u ook dat de kerk van betekenis blijft? Maak uw toezegging voor 2022 vandaag nog gereed.

Wilt u volgend jaar niet meer de envelop ontvangen maar digitaal meedoen, geef u dan hier op!