Paasproject kindernevendienst

TOELICHTINGEN BIJ HET PAASPROJECT: KEN JE MIJ?

23 februari 2020                                                                                                       

De intocht van Jezus in Jeruzalem

Matteüs 21:1-11

Projectthema: Waarom juich je voor Mij?

 

We zijn vandaag begonnen met het Paasproject. Als je naar de projectverbeelding kijkt, is het eerste wat opvalt een kruis. Het kruis kun je niet vastpakken, maar het is er wel.

De buitenkant lijkt op een huis, en de kerk noemen we vaak het huis van God. De plaats waar Hij wil wonen en waar wij Hem mogen leren kennen. Het project heet dan ook: Ken je Mij?

Er zijn een aantal dingen die we van elkaar weten, maar een heleboel dingen ook niet.

Zo is het ook met God en ons: we leren over Hem door wat we horen, zien en lezen. Ook in dit project gaan we weer van alles ontdekken over God. Samen mogen we verwonderd zijn, als we zien hoe Christus ons heeft verlost.

 

Vandaag hebben we gehoord over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Heel veel mensen juichen Hem toe, ze staan langs de kant van de weg en zwaaien met takken. Net zo'n soort tak als we hier op de projectverbeelding zien, gemaakt van spijkertjes en draad. We zien het 'hele plaatje' door de weg van die draad. Het is net als bij het plan van God: het gaat kris kras overal door- en omheen en verbindt alles met elkaar.

De spijkertjes staan symbool voor de mensen. Zoals die draad met elk spijkertje is verbonden, en de draad de spijkertjes aan elkaar verbindt, zo is het Gods bedoeling om Zich met ons en elkaar te verbinden. Daar draait zijn plan om!

Terug naar de intocht... Jezus is populair, de mensen hopen dat Hij Koning zal worden, ze vinden het prachtig wat Jezus allemaal doet en bewonderen Hem. Maar of ze begrijpen wat Jezus werkelijk komt doen? Wie Hij werkelijk is?

 

1 maart 2020                                                                                                            

Jezus veegt het tempelplein schoon

Matteüs 21:12-17

Projectthema: Hoe kom je naar Mij?

 

We zijn in ons verhaal in de tempel geweest: het huis van God, net als de vorm van de projectverbeelding. In de tempel wil God tussen de mensen wonen. Daar mogen ze Hem ontmoeten, door te bidden en te offeren. Het is een heilige plaats, waar eerbied en rust zijn voor God. Maar is dat ook zo? Nee, we hebben gehoord dat de mensen er iets anders van hebben gemaakt. Het is een plek van handel, hebzucht en herrie geworden. En dat maakt Jezus verschrikkelijk boos! Hij jaagt alles wat er niet thuishoort weg. Zo kom je niet naar God toe! Maar hoe dan wel, is iedereen dat vergeten? Jezus laat het zien: Hij maakt vrij, Hij verlost. Lammen kunnen weer lopen, blinden weer zien. Mensen zijn Hem dankbaar en kinderen zingen Hem toe. Er is weer eerbied, in Gods huis!

Hoe is dat bij ons? Hoe komen wij naar Christus? De afbeelding van vandaag laat er iets van zien. In Gods huis ben je op Hem gericht. Dat zie je aan de gevouwen handen. Je laat zien dat je niets anders wilt doen dan je op God te richten. Je zet je handen, alles wat je aan het doen bent, letterlijk stil. En dat helpt je ook om van binnen stil te worden voor God, om eerbied te hebben voor Hem. Laat het huis van God een plaats van ontmoeting zijn met Hem en elkaar: om te delen en te vieren, te zingen, te zoeken, te bidden, te danken en dat alles met eerbied en verwondering.

 

8 maart 2020                                                                                                            

Boze farizeeën en een dankbare vrouw

Matteüs 26:1-16

Projectthema: Wat geef je Mij?

 

Er zijn grote tegenstellingen in het verhaal van vandaag. Haat en liefde voor Jezus liggen dicht bij elkaar. Het is haat die zorgt dat de oudsten van het volk in het geheim een plan maken om met Jezus af te rekenen. En een vrouw toont openlijk haar grote liefde voor Jezus. Ze loopt het huis van Simon binnen tijdens een maaltijd voor Jezus en giet een flesje kostbare olie over zijn hoofd. Ze zalft haar Redder. Hij die zichzelf zal geven uit liefde voor ons. De discipelen zijn verontwaardigd, wat een verspilling van zoveel geld! Dat geld hadden zij wel beter kunnen besteden aan de armen. Jezus wijst hen terecht, de olie is de voorbereiding op Zijn sterven. De liefde van Judas slaat hierdoor om in haat, zijn haat laat hem Jezus verraden. En Jezus? Hij kijkt naar de grote liefde waarmee de vrouw Hem een geschenk gaf.

Het hart van vandaag is een teken van onvoorwaardelijke liefde. Het mooiste dat God aan ons heeft gegeven: verlossing in Christus. Zijn liefde overwint het kwaad. Als je dat weet, wat geef je Hem dan? Dan kun je toch niet anders dan jouw hart geven aan Hem met alle liefde die in je is!

15 maart 2020                                                                                                          

Jezus veroordeeld door de Joodse Raad

Matteüs 26:57-68

Projectthema: Wat zeg je over Mij?

 

Wat wordt er veel over Jezus gezegd! Maar het zijn geen fraaie dingen, het is niet de waarheid, het zijn allemaal... precies: leugens! De raad van Joodse leiders doet er alles aan om Jezus voor het Paasfeest tot zwijgen te brengen. Ze kunnen niet geloven dat Jezus de Messias is, die in de Schriften wordt beloofd. Jezus zegt dat zelf wel, maar het kan niet waar zijn, vinden ze.

Soms is het best moeilijk om de waarheid te vinden, als de leugen zo waar lijkt te zijn. Als liegen je helpt, om iets dat jij wilt, gedaan te krijgen. Zo ging het toen ook.

Ze vragen Jezus of Hij de Messias, de Zoon van God is. Jezus zegt: ja. De joodse leiders vinden nu dat Hij God heeft gelasterd. Een zonde waarop de doodstraf staat, volgens de Schriften.

We zien vandaag een open Bijbel als teken bij deze gebeurtenis. Wat doen wij met Gods woord? Geloven we wat de Bijbel zegt over Jezus? Wat zeggen we zelf over Hem? Wat doen wij om met eerbied te leven naar zijn Woord? Daar passen geen leugens bij! Daar hoort bij: leven met Gods woorden en doen waar Hij over spreekt. Omdat je weet dat de waarheid de leugen altijd overwint.

 

22 maart 2020                                                                                                          

Pilatus spreekt geen recht

Matteüs 27:11-14 en 19-26

Projectthema: Kies je voor Mij?

 

De projectverbeelding van vandaag is een weegschaal. 't Is er één waaraan je kunt zien hoeveel iets weegt: evenveel, meer of minder. Wegen beide schalen hetzelfde, dan hangen ze gelijk. De schaal met minder gewicht hangt hoger dan de ander en die met meer gewicht dus lager (Laat met je handen zien aan de kinderen).

Dat beeld gebruiken we ook wel eens als we moeten kiezen, als we 'afwegen' wat we moeten doen. Je legt de voordelen in het ene schaaltje en de nadelen aan de andere kant en je kijkt wat meer weegt, zwaarder is. Zo beslis je wat het beste is.

Pilatus moet ook beslissen. Hij moet rechtspreken, maar hij wil niet kiezen. Hij weet dat Jezus onschuldig is en geen verzetsstrijder. Pilatus moet aan de hand van de Romeinse wet 'wegen' wat de misdaad van Jezus is. De uitkomst is: Jezus is niet schuldig, Hij is rechtvaardig! Pilatus zou hem vrij moeten laten. Toch schreeuwt de opgejutte menigte dat Hij veroordeeld moet worden. Ze laten zich niet afleiden met Barabbas.

Pilatus wil echter geen moeilijkheden voor zichzelf. Hij wast zijn handen schoon en laat zo aan iedereen zien dat hij er niets mee te maken wil hebben. Maar niet kiezen is ook een keuze! Hij geeft Jezus over: doen jullie maar met Hem wat je wilt! Wat is het moeilijk om je niet mee te laten slepen als anderen schreeuwen dat je mee moet doen, terwijl je weet dat het niet goed is. Als je dan toch kiest voor wat eerlijk en rechtvaardig is, moet je het aan durven om te laten zien dat je staat voor waar je in gelooft. Kies jij voor Hem?

 

29 maart 2020                                                                                                          

De gekruisigde Jezus wordt bespot

Matteüs 27:33-44

Projectthema: Hoe kijk je naar Mij?

 

Het is moeilijk om nu naar Jezus te 'kijken'... ze hebben Hem een doornenkroon gegeven en aan het kruis gehangen. Ze spotten en roepen, laten Hem zelfs aan het kruis niet met rust. 'Laat maar een wonder zien en toon hiermee Je goddelijke macht! Er staat toch boven Je hoofd: 'Dit is Jezus, de Koning van de Joden?' Kom van dat kruis!'

Maar wat doet Jezus? Hij gaat niet in op hun spottende vragen. Jezus verdraagt alles om Gods Koninkrijk op aarde te brengen voor ieder die in Hem gelooft.

Hoe kijken wij naar Hem? Is Hij alleen een slachtoffer van een onrechtvaardige wereld? Blijft het daarbij? Jezus is meer dan dat: in Hem herkennen we God zelf die trouw is voor altijd. Hij is onze Verlosser! Zie je dat als je naar Hem kijkt? Zie je de liefde van Hem die altijd en overal bij je wil zijn, de liefde die zelfs tot in de dood gaat?

Het symbool van deze week is een doornenkroon. Geen prachtige kroon van goud, versierd met edelstenen, maar verschrikkelijk stekelige takken, in elkaar gevlochten tot een krans. Niet eervol voor een koning en zeker niet verdiend. Toch draagt Jezus die. Vandaag kijken we naar Hem als onze Koning, die alles voor ons over heeft gehad.

 

5 april 2020                                                                                                               

Jezus sterft en zijn graf wordt bewaakt

Matteüs 27:45-56 en 62-66

Projectthema: Heb je nog hoop voor Mij?

 

Er gebeuren wonderlijke dingen als Jezus sterft. Weten jullie er een paar? Inderdaad, er is een aardbeving, de hoofdman roept uit dat Jezus Gods Zoon is, het voorhangsel in de tempel scheurt van boven naar beneden, en gestorven gelovigen staan op.

En wat gebeurt er met het lichaam van Jezus? Meestal wil niemand meer te maken hebben met iemand die gekruisigd is. Toch vragen de leerlingen van Jezus of zij het lichaam van Jezus mogen begraven. Ze verzorgen Hem als een dode, nemen afscheid van Hem, leggen Hem in een rotsholte en rollen een grote steen voor de opening. Niemand kan er in, niemand kan eruit! En nog is het niet genoeg... de Farizeeën vragen om bewaking. Stel je voor dat zijn leerlingen er met zijn lichaam vandoor gaan en het verhaal verzinnen dat Hij leeft. De Farizeeën kennen de Schriften en ze weten wat Jezus er over heeft gezegd. Ze nemen het zekere voor het onzekere en laten het graf bewaken.

Jezus dood lijkt zijn einde, net als voor ieder ander mens. En toch... in het sterven en begraven maakt God alles heel! Jezus’ woorden over zijn opstanding bieden zijn leerlingen geen hoop in deze dagen. De Farizeeën willen ze niet geloven. Komt er een vervolg? Durven wij geloven dat de dood niet sterker is dan God? Hebben wij nog hoop voor Jezus?

12 april 2020                                                                                                             

Jezus opgestaan uit de dood

Matteüs 28:1-10

Projectthema: Leef je mee met Mij?

 

Zie je dat, een opkomende zon, teken van een nieuwe dag! Het licht heeft het duister overwonnen. Het is Pasen! God roept Zijn Zoon tot leven. Zijn taak is vervuld, maar de wereld weet het nog niet.

Vol van verdriet en teleurstelling komen Maria van Magdala en de andere Maria die morgen naar het graf kijken. Dan beeft de aarde en de bewakers beven van angst, ze durven niet te kijken wat er gebeurt. Een lichtende engel verschijnt en roept de vrouwen om te komen kijken: God geeft een open graf, het is leeg! Jezus is hier niet, Hij is opgestaan! De vrouwen zijn verrast door dit heerlijke nieuws. Wat een verschil met hoe ze kwamen: geen hoop, en nu... nu heeft het leven toekomst!

Als ze zich weghaasten van het graf komt Jezus hen tegemoet. Wat een vreugde! Dan stuurt Hij hen op weg om het goede nieuws te delen! Ze mogen verder gaan in Gods spoor. Hij heeft de weg gebaand. Alles is anders! Hij vraagt ons: 'Leef je mee met Mij?' Ga je mee op weg in het licht van Pasen?

 

Paasproject