Kerkklanken nr. 1233,  10 november 2017

 

Kerkdiensten

12 november   10.00 uur ds. J. Sparreboom, Sliedrecht (voorbereiding Heilig Avondmaal)

                        18.00 uur Gerald Troost (jeugddienst)

19 november   10.00 uur ds. G. van der Linden, Waalwijk (viering Heilig Avondmaal)

                        18.00 uur ds. K.W. de Jong, Woerden (dankzegging Heilig Avondmaal)

 

Collecten

Diaconie

12 november   Kerk in Actie: diaconaat in Nederland

19 november   Diaconie algemeen

Avondmaalskelken: st. Gave

 

College van Kerkrentmeesters

12 november   Beheer en Exploitatie

19 november   Verwarming en Energie

 

Crèche

12 november   Mariëlle Dekker en Andrika Kant

19 november   Eveline van Dalen en Anouk van Pelt

 

Agenda

zaterdag, 11 november          

- oud papier

maandag 13 november

- gemeenteavond, 20.00 uur

vrijdag 17 november

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1234 bij Bert Nieuwkoop

 

Erediensten

Zondagmorgen 12 november staat de morgendienst in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 19 november. In deze dienst wordt zoals gebruikelijk het eerste deel van het avondmaalsformulier gelezen. In deze voorbereidingsdienst gaat ds. J. Sparreboom uit  Sliedrecht voor.  De avonddienst is een jeugddienst. Over deze dienst vindt u hieronder meer informatie. De diensten van zondag 19 november staan in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal en de dankzegging (avonddienst) In de morgendienst gaat ds. G. van der Linden uit Waalwijk voor en in de avonddienst ds. K.W. de Jong uit Woerden. Ook zal er deze morgen weer een avondmaalsviering plaatsvinden in de Lemmenskamp. Het eerste stukje van de dienst luisteren we met de deelnemende bewoners van de Lemmenskamp mee met de dienst in de kerk, waarna de verbinding verbroken wordt en ds. Mulder de dienst daar voortzet.  Als gemeente vormen we samen een geestelijke tempel, waar God in woont. Als we samenkomen in de kerk woont God op een bijzondere manier onder ons en in ons en mogen we die heilige God ontmoeten en eren. In die ontmoeting wil Hij ons iedere zondag weer opnieuw genade geven. Gezegende diensten gewenst    

 

Jeugddienst

Zondag 12 november a.s. komt in de jeugddienst de bekende zanger/spreker Gerald Troost. Hij heeft al veel liederen en cd’s op eigen naam staan. Gerald zal enkele liederen  ook in deze dienst ten gehore brengen! Het thema waar Gerald over zal spreken is: Sterk in God! Een thema wat jong en oud zal aanspreken/bemoedigen. Het belooft een mooie dienst te worden, neem vooral vrienden /vriendinnen en bekenden mee. De dienst begint om 18.00 uur.

De jeugddienstcommissie

 

Zieken

Bij Liesbeth de Groot, Citadel 15 (4285 EG)  is de ziekte van Kahler geconstateerd. Voor behandeling, die maandag 30 oktober is gestart, is Liesbeth van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem overgebracht naar het Tweestedenziekenhuis, Doctor Deelenlaan 5 (5042 AD) in Tilburg. Wij willen Liesbeth gedenken in onze voorbede en wensen haar Gods nabijheid toe in deze moeilijke periode.

Ook alle zieken thuis of zij die elders verblijven willen we in onze voorbede gedenken. Dat onze hemelse Vader hen de kracht mag geven die nodig is voor hetgeen zij moeten dragen.  

 

Overleden

Maandag 30 oktober jl. is mevrouw Neeltje Hendrika Veer-van Bruchem, Kerkstraat 68, overleden in de leeftijd van 81 jaar. Maandag 6 november heeft de afscheidsbijeenkomst plaatsgevonden in het crematorium Huis van Brabant in Oosterhout. Na afloop was er gelegenheid de familie te condoleren. In de morgendienst van zondag 5 november hebben wij mevrouw Veer-van Bruchem in een moment van stilte herdacht. Wij condoleren de heer Veer en allen die om hem heen staan met dit verlies en wensen hen Gods troost en nabijheid toe.

 

Gemeenteavond

Graag herinneren wij u aan de gemeenteavond die gehouden wordt op D.V. maandag 13 november a.s. U wordt dan bijgepraat over de verdere  uitwerking van het beleidsplan, de plaatselijke regeling en de opgestelde profielen van de gemeente en te beroepen predikant. Deze stukken kunt u alvast vinden op de website. Indien u geen internet hebt, kunt u contact opnemen met de scriba.  De gemeenteavond wordt gehouden in het koor van de kerk en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. U bent van harte welkom.

 

Doopdienst

Voor zondag 10 december a.s. staat er een doopdienst op het rooster. Als er ouders zijn die hun kind willen laten dopen, dan kunnen zij hiervoor contact opnemen met de scriba.

 

Kampvuuravond

Het wordt weer wat guur buiten, de winterjas is van zolder gehaald, de dikke sokken worden de laatste week alweer aangetrokken en de eerste sneeuw is waargenomen. Kortom het is weer tijd om een vuurtje te stoken! Vrijdagavond 17 november a.s. vanaf 20.00 uur zal het vuur weer branden. Alle mannen zijn van harte welkom en neem ook gerust een buurman, vriend en/of zoon mee. Plaats van het kampvuur is ditmaal bij Rocus van Vught, Jan Spieringweg 9. Voor een hapje en een drankje wordt uiteraard gezorgd. Ds. Berry Haverkamp uit Hardinxveld komt zijn boodschap met ons delen en uitdagen om als man te staan voor wie we zijn in Jezus. Verder is er veel ruimte voor gezelligheid, ontspannen samenzijn en ontmoeting. Hierbij nodigen wij alle mannen van alle leeftijden uit voor dit gezellige kampvuur. Opgeven kan vóór 16 november bij Huib van Pelt (06-53150488), Arie van der Stelt (06-22125206) en Marius van Doorn (06-53487080) Onze slogan: Geef de man een vuurtje en wat te drinken en hij weet wat de bedoeling is!

 

Kerstpakketten actie Roemenië 2017.

De voedselinzameling voor de kerstpakkettenactie is opnieuw een groot succes geweest. Evenals vorig jaar hebben we 67 dozen opgehaald wat een totaal gewicht vertegenwoordigt van 1.600 kg. Daarnaast hebben we € 113,00 aan contant geld gekregen. Van dit geld gaan we in Roemenië nog voedsel bijkopen. Alle gulle gevers en ook de vrijwilligers die hebben geholpen hartelijk dank. Wij zijn als u dit leest inmiddels al in Gârbova om Frits en Tineke de gelegenheid te geven een paar weken naar huis te gaan. In die tijd zullen we de voorbereidingen voor de kerstactie opstarten en daar nog wat hand en spandiensten verrichten. De laatste weken voor de kerst zullen ook weer enkele mensen uit Holland overkomen om te helpen met de uitvoering van de kerstacties.

Corrie en Andries van Engelen

 

 

 

Bloemengroet

Zondag 29 oktober gingen de bloemen uit de kerk als groet van de gemeente naar  mevrouw A.T. Baks-Kant, Citadel 47. (4285 EG), Zondag 5 november kreeg de heer G. Kant, Oudendijk 59, die momenteel in Bejaardentehuis Mauritsstaete, Stadsweg 901, 4931 HV Geertruidenberg verblijft de bloemen als groet van de gemeente en ter bemoediging.

 

Kerkauto

12 november   Rocus en Grietje van Vugt, telefoon 303254/06-54207073

Bas van Straten, telefoon 06-55394071

Avonddienst: Lia Mak, telefoon 565977

19 november   André Ruis, telefoon 302818

Arie van der Vliet, telefoon 06-51530862

Avonddienst: Lia Mak, telefoon 565977

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van de kerkenraad.

Kerkklanken 10 november 2017

Kerkklanken 27 oktober 2017

Kerkklanken 13 oktober 2017

Kerkklanken 29 september 2017

Kerkklanken 15 september 2017

Kerkklanken 1 september 2017

Kerkklanken 18 augustus 2017

Kerkklanken 28 juli 2017

Kerkklanken 7 juli 2017

Kerkklanken 23 juni 2017

Kerkklanken 9 juni 2017

Kerkklanken 5 mei 2017

Kerkklanken 21 april 2017

Kerkklanken 7 april 2017

Kerkklanken 24 maart 2017

Kerkklanken 10 maart 2017

Kerkklanken 24 februari 2017

Kerkklanken 10 februari 2017

Kerkklanken 27 januari 2017

Kerkklanken 13 januari 2017

Kerkklanken 23 december 2016

Kerkklanken 9 december 2016

Kerkklanken 25 november 2016

Kerkklanken 11 november 2016

Kerkklanken 28 oktober 2016

Kerkklanken 14 oktober 2016

Kerkklanken 30 september 2016

Kerkklanken 16 september 2016

Kerkklanken 2 september 2016

Kerkklanken 19 augustus 2016

Kerkklanken 29 juli 2016

Kerkklanken 8 juli 2016

Kerkklanken 24 juni 2016

Kerkklanken 10 juni 2016

Kerkklanken 27 mei 2016

Kerkklanken 13 mei 2016

Kerkklanken 22 april 2016

Kerkklanken 8 april 2016

Kerkklanken 18 maart 2016

Kerkklanken 4 maart 2016

Kerkklanken 19 februari 2016

Kerkklanken 5 februari 2016

Kerkklanken 22 januari 2016

Kerkklanken 8 januari 2016

Kerkklanken 18 december 2015

Kerkklanken 27 november 2015

Kerkklanken 13 november 2015

Kerkklanken 30 oktober 2015

Kerkklanken 16 oktober 2015

Kerkklanken 2 oktober 2015

Kerkklanken 18 september 2015

Kerkklanken 4 september 2015

Kerkklanken 21 augustus 2015

Kerkklanken 31 juli 2015

Kerkklanken 10 juli 2015

Kerkklanken 12 juni 2015

Kerkklanken 29 mei 2015

Kerkklanken 8 mei 2015

Kerkklanken 10 april 2015

Kerkklanken 27 maart 2015

Kerkklanken 6 maart 2015

Kerkklanken 20 februari 2015

Kerkklanken 6 februari 2015

Kerkklanken 23 januari 2015

Kerkklanken 9 januari 2015

Kerkklanken 19 december 2014

Kerkklanken 28 november 2014

Kerkklanken 14 november 2014

Kerkklanken 31 oktober 2014

Kerkklanken 16 oktober 2014

Kerkklanken 2 oktober 2014

Kerkklanken 19 september 2014

Kerkklanken 5 september 2014

Kerkklanken 15 augustus 2014

Kerkklanken 25 juli 2014

Kerkklanken 20 juni 2014

Kerkklanken 6 juni 2014

Kerkklanken 23 mei 2014

Kerkklanken 9 mei 2014

Kerkklanken 25 april 2014

Kerkklanken 11 april 2014

Kerkklanken 28 maart 2014

Kerkklanken 14 maart 2014

Kerkklanken 28 februari 2014

Kerkklanken 7 februari 2014

Kerkklanken 24 januari 2014

Kerkklanken 10 januari 2014

Kerkklanken 20 december 2013

Kerkklanken 29 november 2013

Kerkklanken 15 november 2013

Kerkklanken 1 november 2013

Kerkklanken 18 oktober 2013

Kerkklanken 4 oktober 2013

Kerkklanken 20 september 2013

Kerkklanken 6 september 2013

Kerkklanken 16 augustus 2013

Kerkklanken 26 juli 2013

Kerkklanken 12 juli 2013

Kerkklanken 28 juni 2013

Kerkklanken 14 juni 2013

Kerkklanken 31 mei 2013

Kerkklanken 17 mei 2013

Kerkklanken 26 april 2013

Kerkklanken 12 april 2013

Kerkklanken 29 maart 2013

Kerkklanken 15 maart 2013

Kerkklanken 1 maart 2013

Kerkklanken 8 februari 2013

Kerkklanken 25 januari 2013

Kerkklanken 11 januari 2013

Kerkklanken 21 december 2012

Kerkklanken 7 december 2012

Kerkklanken 23 november 2012

Kerkklanken 8 november 2012

Kerkklanken 26 oktober 2012

Kerkklanken 12 oktober 2012

Kerkklanken 28 september 2012

Kerkklanken 14 september 2012

Kerkklanken 31 augustus 2012

Kerkklanken 10 augustus 2012

Kerkklanken 20 juli 2012

Kerkklanken 6 juli 2012

Kerkklanken 22 juni 2012

Kerkklanken 8 juni 2012

Kerkklanken 25 mei 2012

website: ¡ Tambien !