Kerkklanken nr. 1273,  19 juli 2019

 

Kerkdiensten

21 juli                          9.30 uur ds. S. Jumelet, Zaltbommel

                                    18.00 uur ds. A.J. Molenaar

28 juli                          9.30 uur ds. A.J. Molenaar

                                    18.00 uur ds. A. van Duinen, Loosdrecht

4 augustus                   9.30 uur ds. G. Wisgerhof, Amersfoort

                                    18.00 uur ds. J. Wolters, Almkerk

 

Collecten Diaconie

21 juli              Diaconie Algemeen

28 juli              Diaconie Algemeen

4 augustus       Diaconie Algemeen

 

College van Kerkrentmeesters

21 juli              Landelijke verplichtingen

28 juli              Eigen predikantsplaats

4 augustus       Voorziening onderhoud

 

Crèche

21 juli              Geen crèche (vakantie)  

28 juli              Geen crèche (vakantie)

4 augustus       Geen crèche (vakantie)  

 

Agenda

zaterdag 27 juli

- oud papier

vrijdag 2 augustus

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1274 (voor drie weken) bij Conny Bastiaans

zaterdag 10 augustus

- oud papier

 

Erediensten

Zondag 21 juli gaat in de morgendienst voor dominee S. Jumelet uit Zaltbommel, bij velen bekend uit de vacante periode. In de avonddienst ga ik zelf voor. Ik wil het hebben over een stukje uit de Filippenzenbrief dat we eerder oversloegen, namelijk 1:12-26 met als kerntekst ‘voor mij is leven Christus en sterven winst’. Volgens het vervolg ziet Paulus uit naar zijn levenseinde. Moet elke christen hem dat kunnen nazeggen? En zo nee, wat is er dan te leren – als je oud bent, maar ook als je vol in het leven staat?

Zondag 28 juli leid ik de morgendienst. Voor de laatste keer luisteren we naar woorden uit de Filippenzenbrief, namelijk het slot van hoofdstuk 4. Het gaat heel concreet over geld dat Paulus ontvangen heeft van de christenen in Filippi. Preken focussen daarom meestal op vers 13 ‘ik vermag alle dingen door Hem die mij kracht geeft’. Toch wil ik dat niet doen en juist eens stilstaan bij het geven en delen dat een christelijk leven kenmerkt. ‘s Avonds gaat voor dominee A. van Duinen uit Loosdrecht.

Zondag 4 augustus is er tweemaal een gastvoorganger: ‘s morgens ds. G. Wisgerhof uit Amersfoort en ‘s avonds ds. J. Wolters uit buurgemeente Almkerk.

 

zomerrooster zondagsschool Timotheüs

Vanaf  zondag 21 juli tot en met zondag 26 augustus geldt het zomerrooster. Er is dan kindernevendienst (de kinderen zitten dus eerst allemaal in de kerk en gaan na het gebed om de opening van het woord naar de torenkamer) voor de kinderen van 4 tot met 8 jaar oud. Voor de kinderen die in de kerk blijven, ligt er bij de ingang een puzzel klaar.

 

 

Gebedskring

De gebedskring is voor een tweede maal bijeen geweest, met een grotere groep ten opzichte van de eerste keer. Na de vakantie gaan we verder en we hopen op nog meer groei! Noteer alvast in de agenda: donderdagavond 5 september, 20.00 uur, Raadhuisplein 12. Allen welkom.

 

Inlegvel kringen en groepen

Bij deze Kerkklanken treft u een inlegvel aan met een overzicht van de diverse kringen en gespreksgroepen die na de zomer in onze gemeente starten. Om alvast na te denken welke er iets voor u of jou is! In kleinere kring samen bezig zijn met de Bijbel is voor ieder verrijkend. Van harte aanbevolen!

 

Belijdeniscatechese

Na de zomervakantie hoop ik weer een groep belijdeniscatechese op te starten. Wellicht iets voor u of jou? Het is niet zo dat het volgen van deze catechese betekent dat je automatisch belijdenis doet. Maar het is sowieso een goede mogelijkheid om met elkaar te spreken over wie God voor ons wil zijn en wat geloof voor je persoonlijk betekent. En wie belijdenis doet, krijgt daarmee toegang tot het Heilig Avondmaal.

Belijdenis-doen? Denk er alvast eens over na deze zomer! De data worden nog vastgesteld in overleg. En mocht u/jij vragen hebben, neem dan gerust even contact op.

dominee Molenaar

 

Hulp gevraagd bij het zoeken naar een nieuw zendingsdoel

Afgelopen seizoen heeft de zendingscommissie Stichting De Hoop in Dordrecht ondersteund, een mooi doel dicht bij huis. Met verschillende acties hebben we diverse geledingen van de stichting kunnen ondersteunen. Voor het komende jaar zoeken we een nieuw doel wat we als zendingscommissie kunnen steunen. Daarvoor hebben we uw hulp nodig. Bent u of kent u iemand met connecties met een goed doel in het buitenland? Het zou fijn zijn als iemand van onze gemeente connecties heeft met de te kiezen instelling. Op deze manier komen het goede doel en de giften die we doen dichter bij ons allen. Heeft u suggesties, wilt u deze per mail sturen aan: zending@hervormdegemeentewoudrichem.nl. Namens de Zendingscommissie alvast hartelijk dank voor het meedenken.

 

Gemeentereis

Vanwege een verkeerd vermeld telefoonnummer in de vorige uitgave van Kerkklanken even een extra berichtje. Daarbij gelijk de gelegenheid om te vermelden dat zich inmiddels 38 personen hebben opgegeven voor de gemeentereis op D.V. woensdag 18 september. We gaan tot een maximum van 50. Dus … voor opgave bij Grietje van Vugt hierbij nu het goede nummer: 303254.

 

Lezing over schenken, het testament en (ver)erven en het levenstestament

Op D.V. 8 oktober aanstaande zal er in het koor van de kerk een lezing worden gehouden

door ons gemeentelid, notaris Petra ter Braak-van Straten. Deze avond begint om 20.00 uur.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

-    schenken (het doen van giften): op welke manier kan ik een deel van mijn vermogen weggeven aan bijvoorbeeld de kerk of aan mijn kinderen en daarmee ook voor mezelf belasting besparen?

-    testament en (ver)erven: naar wie gaat mijn vermogen na mijn overlijden, op welke manier kan erfbelasting worden bespaard, wie mag mijn uitvaart regelen en mijn nalatenschap afwikkelen?

-    levenstestament: wie mag mij vertegenwoordigen als ik dat zelf door bijvoorbeeld dementie niet meer kan?

Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. U bent van harte welkom om u uitgebreid te laten informeren.

het college van kerkrentmeesters

 

Kerkauto

21 juli              Hans Kant, telefoon 0183-302897

                        Kees Walraven, telefoon 0183-302788/06-22489659

                        Avonddienst: Lia Mak-Tritten, telefoon 565977

28 juli              André Ruis, telefoon 0183-302818

                       Bas van Straten, telefoon 06-55934071

                        Avonddienst: Lia Mak-Tritten, telefoon 565977

4 augustus       Gerrit van Vugt, telefoon 06-53287762

                        Corrie Dekker, telefoon 0183-301227

                        Avonddienst: Peter Kilwinger, telefoon 0183-303249

Mocht er geen plaats meer zijn bij de aangegeven chauffeurs, dan kunt u contact opnemen met Catrien Brandenberg, telefoon 302556.

 

Tijdelijk telefoonnummer pastorie

De overstap naar een andere provider verloopt bepaald niet zoals gehoopt. Er zijn al driemaal monteurs geweest en er blijkt een kabel onder de straat defect. Herstel daarvan kan tot wel acht weken duren, zo werd mij per brief gemeld. Intussen heeft de pastorie dus nog steeds geen vaste telefoon en dat duurt te lang. Daarom heb ik een tijdelijk telefoonnummer voor u aangeschaft en dat is 06-12930109. Hierop ben ik bereikbaar als ik thuis ben, het nummer functioneert als vaste lijn.

 

Vakantie dominee Molenaar

Dominee Molenaar heeft vakantie in de weken 31, 32 en 33, ofwel van maandag 29 juli tot en met zaterdag 17 augustus. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling (zie de website voor de wijkindeling) of anders met de scriba (Conny Bastiaans) of de voorzitter van de kerkenraad (Huib van Pelt). Ds. Hendriksen is in deze periode beschikbaar voor het leiden van begrafenissen.

 

Uit de pastorie

De vorige maal schreef ik over De Nieuwe Psalmberijming waar ik bij betrokken ben. Dit project blijkt bij velen nog niet bekend. Daarom hier ter illustratie een klein stukje berijming van mijn hand, de berijming van de verzen 4-6 uit psalm 113:

   Wie is er aan de HEER gelijk?

   Ver boven ieder wereldrijk

   troont onze God, Hij is verheven.

   Maar ook al woont Hij nog zo hoog,

   Hij houdt de mensen in het oog

   die op de lage aarde leven.

Voor we benieuwd is naar de rest van de berijming, zie www.denieuwepsalmberijming.nl

 

Om over na te denken

Het scherpste wapen tegen begeerte dat ik ken is de dankbaarheid.

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad

Preekrooster:

zo 28 juli

9.30 uur: 

Ds. A.J. Molenaar

alleen KND voor kinderen van 4 t/m 8 jaar

18.00 uur:

Ds. A. Duinen, Loosdrecht

Luister rechtstreeks als er een kerkdienst aan de gang is.

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending.

PKN

 

website: ¡ Tambien !