Kerkklanken nr. 1256,  2 november 2018

 

Kerkdiensten

4 november     10.00 uur ds. K.W. de Jong, Woerden

                        18.00 uur ds. A.J. Molenaar, Cantatedienst

7 november     19.30 uur ds. A.J. Molenaar, Dankstond

11 november   10.00 uur ds. A.J. Molenaar, voorbereiding Heilig Avondmaal

                        18.00 uur Ardon de Waard met Nathalie Booy, jeugddienst

 

Collecten Diaconie

4 november     Kerk in Actie, Zendingscollecte

7 november     Diaconie algemeen

11 november   Geloofshelden

 

College van Kerkrentmeesters

4 november     Voorziening onderhoud

7 november     Eigen kerkenwerk

11 november   Beheer en exploitatie

 

Crèche

4 november     Jacqueline Kant en Luca

11 november   Hetty van Leeuwen en Marjo van der Aa

 

Agenda

Donderdag 1 november

- Huisdienst in de Lemmenskamp (10. 30 uur)

vrijdag 2 november

- Koffie en lekkers bij DOCK 60 (vanaf 10.00 uur)

vrijdag 9 november

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1257 bij Conny Bastiaans

zaterdag 10 november

- oud papier

Dinsdag 13 november

- Bijbelkring in de consistorie (20.00 uur)

Vrijdag 16 november

- Mannen Kampvuuravond (Jan Spieringweg 9, vanaf 20.00 uur)

 

Erediensten

Zondag 4 november wordt de morgendienst geleid door ds. K.W. de Jong uit Woerden. De avonddienst is anders dan anders: een cantatedienst. Ik (ds. Molenaar) verzorg de overdenking, omlijst door twee cantates van J.S. Bach. Deze zullen worden uitgevoerd door leden van het Cantus kamerkoor en Orion barokorkest onder leiding van Sietse van Wijgerden. Vóór de overdenking klinkt de cantate ‘Wer weiss, wie nahe mir mein Ende’ (‘wie weet hoe spoedig ik zal sterven’), en na de overdenking cantate ‘Mit Fried und Freud fahr ich dahin’ (‘met vreed’ en vreugde ga ik heen’). Over hoe je met vrede en vreugde kunt heengaan, zal de overdenking meer vertellen! Er is een gedrukte liturgie met vertaling van de Duitse teksten. We beginnen en sluiten af met samenzang. Een goede gelegenheid om muziekminnende vrienden, kennissen of collega’s mee te nemen die anders niet zo snel in de kerk komen!

Woensdag 7 november is het de jaarlijkse Dankdag voor gewas en arbeid. We staan hierbij stil in een dankdienst die begint om 19.30 uur. Laten we met velen komen om onze God te danken voor al het goede dat Hij geeft. Het Bijbelgedeelte dat we lezen is Markus 12:41-44, ‘alles geef ik U’.

Zondag 11 november bereiden we ons in de morgendienst voor op de viering van het Heilig Avondmaal de week erop. We lezen uit Exodus 12, waar de Israëlieten worden opgeroepen om alles met gist erin uit hun huizen weg te doen ter voorbereiding op de viering van het pesachfeest. We zullen zien wat dit ons te zeggen heeft bij onze voorbereiding. Een hint: lees 1 Korintiërs 5:7. In de avonddienst is er een jeugddienst waarover hieronder meer.

 

Huisdienst Lemmenskamp

Donderdag 1 november is er weer de maandelijkse huisdienst in de Lemmenskamp. De dienst wordt geleid door de heer E. van der Klei en Henk van Engelen zorgt voor de begeleiding. De dienst begint om 10.30 uur. U bent van harte welkom.

 

Jeugddienst

Thema van de dienst is: Schot voor open doel. Onze gastspreker is de 41 jarige, oud-profvoetballer Ardon de Waard. Hij heeft geruime tijd voor verschillende (ere)divisieclubs gespeeld in Nederland. Denk daarbij aan Heerenveen, Telstar, VVV Venlo, Quick Boys. Daarnaast is hij directeur van de stichting  Geloofshelden. Doel van de stichting is de sportwereld bereiken met het evangelie. Tijdens de dienst zal Ardon hier iets over vertellen. In het dagelijks leven werkt hij in het onderwijs. Natalie Booij zorgt voor het muzikale gedeelte van de dienst.

Zeg het voort en neem gerust familie en vrienden mee.

de Jeugddienst commissie

 

Jubileum

Op 31 oktober is het echtpaar Gouw - van der Meijde (Oude Ban 3, 4285 TG) vijftig jaar getrouwd te zijn. Van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze mijlpaal. Een moment om dankbaar terug te kijken en Gods zegenende en sparende hand op te merken. Moge Hij u ook in de toekomst nabij zijn.

 

Geboorte

Op 13 oktober werd geboren EVI Mathea, dochter van Arwin en Marjolein Scherff, zusje van Vince (Postweide 23, 4285 DM). ‘Lief gezichtje, oogjes dicht/ vingertjes dansend in het licht/ zo bijzonder, zo teer en klein/ wat zijn we dankbaar dat jij bij ons mag zijn’, zo is op de kaart te lezen. Veel geluk gewenst met dit kleine meisje! Jullie mogen haar voorgaan op de weg van God en Hij wil daar zeker zijn hulp bij geven.

 

Andere datum Bijbelkring!

De totstandkoming van de nieuwe gemeente Altena raakt ook onze Bijbelkring… Hoe dat zit? Op vrijdag 16 november wordt in onze kerk de ‘Messiah’ van Händel uitgevoerd ter gelegenheid van het afscheid van de fusiegemeenten op weg naar een nieuwe gemeente Altena. Prachtige muziek trouwens met een geweldige geloofsboodschap! In verband met dit concert is op donderdagavond 15 november de kerk bezet wegens de opbouw van podia en dergelijke. Daarom kan de volgende bijeenkomst van de Bijbelkring niet op die avond zijn, maar wordt deze verplaatst naar dinsdagavond 13 november. De plaats en tijd blijft hetzelfde: om 20 uur in de consistorie. U bent nog altijd hartelijk welkom om aan te haken! We bespreken Genesis 3, het bekende verhaal van de slang, de vrucht en de zondeval.

 

Mannen Kampvuuravond

Vrijdag 16 november  is er weer een kampvuuravond in Woudrichem bij familie van Vugt, Jan Spieringweg 9. Alle mannen tussen de 12 en 99 zijn daar vanaf 20.00 uur welkom. Ds. René van Loon zal een korte overdenking verzorgen en verder praten we bij, rondom en met het vuur over het thema ‘Omgaan met kritiek’. Mannen zijn vaak meer gesloten dan vrouwen. Geef een man een vuurtje en hij weet wat de bedoeling is. Voor voldoende catering zou opgave fijn zijn: mariusvdn@gmail.com, telefoon 06 5348 7080. Voor meer informatie, zie www.kampvuur-avonden.nl.

Graag tot ziens op 16 november en nodig gerust andere mannen uit de omgeving uit!

Arie, John, Huib, Ralf en Marius

 

Bedankt namens het VBC-team

Dit jaar was het heel spannend of de Vakantie Bijbel Club (VBC) wel door kon gaan, maar gelukkig kregen we toch nog voldoende hulp. Veel kinderen mochten ook dit jaar weer horen over Gods liefde voor hen. Dat had niet gekund zonder uw/jouw hulp.  Heel erg bedankt!

Andrika, Janine, Mariëlle en Jisca

 

Renovatie en aanpassingen kerkklok

Ongetwijfeld zult u gemerkt hebben dat de klok in de kerktoren niet meer luidt. Op vrijdag 19 oktober is de klok uit de toren getakeld en voor aanpassingen naar Aarle-Rixtel gebracht. In de tussentijd wordt de klokkenstoel gerenoveerd. Ook wordt er een tweede klokkenstoel geplaatst voor de nieuwe, tweede klok. Deze nieuwe klok zal straks steeds op het halve uur slaan. De bestaande klok slaat dan op het hele uur. Voor de aanpassingen en renovatie zijn een aantal weken uitgetrokken. Naar alle waarschijnlijkheid zullen beide klokken voor de kerst worden (terug)geplaatst.

 

Kerstconcert in de 'Doelen' te Rotterdam

Aan het kerstconcert op 20 december in Rotterdam werken mee: het bekende koor Deo Cantemus onder leiding van Hans Blijderveen, het Golden Circle Ensemble onder leiding van John Bakker, L'Orchestra Particolare, André de Jager (orgel) en André van der Vliet (vleugel). Het thema van deze avond is 'Een groot en machtig wonder'.

Wilt u mee? Opgeven kan bij Betty Mulder, telefoon 0183-301154 of Catrien Brandenberg,  telefoon 0183-302556. We vertrekken om 18.00 uur per bus van 't Rond te Woudrichem. De kosten voor de bus en toegangsbewijs zijn € 37,00. Dit bedrag mag worden overgemaakt op rekening NL91INGB0004476775  ten name van C.G. Brandenberg.

 

Kerstpakketten actie Roemenië 2018

De voedselinzameling voor de kerstpakkettenactie is opnieuw een groot succes geworden. We  hebben 74 dozen opgehaald (7 meer dan de vorige keer) welke een totaal gewicht vertegenwoordigen van circa 1750 kg. Daarnaast hebben we € 145,00 aan contant geld gekregen. Alle gulle gevers en ook de vrijwilligers die hebben geholpen hartelijk dank. Wij gaan 8 november aanstaande weer voor circa 7 weken naar Gârbova om Frits en Tineke de gelegenheid te geven naar huis te gaan voor de bruiloft van hun kleindochter. Ook gaan we de voorbereidingen voor de kerstacties opstarten en die acties ook zelf mee uitvoeren. De laatste weken voor de kerst zullen ook weer enkele mensen uit Nederland overkomen om te helpen met de uitvoering van de kerstacties.

Corrie en Andries van Engelen

 

Kerkauto

4 november     Dirk Pellicaan, telefoon 304129 / 06-55847770

                        Tiele Jan en Nel Ottevanger, telefoon 303522

                        Avonddienst: Peter Kilwinger, telefoon 303249

7 november     Cor Brandenberg, telefoon 302556 / 06-20865059

11 november   Chris Golverdingen, telefoon 302862

                        Jos Kant, telefoon 302510

                        Avonddienst: Lia Mak-Tritten, telefoon 565977

Mocht er geen plaats meer zijn bij de aangegeven chauffeurs, dan kunt u contact opnemen met Catrien Brandenberg, telefoon 302556.

 

Uit de pastorie

In het vorige nummer schreef ik over een oud bord met de spreuk ‘ut lilum in ter spinas’, dat naast mijn voordeur hangt. Inmiddels weet ik er meer van dankzij een behulpzaam gemeentelid. Dit bord geeft namelijk het kerkzegel van de Hervormde Gemeente Woudrichem weer.  De Latijnse tekst op dit zegel staat, zoals ik al meldde, voor ‘een lelie tussen de doornen’, vandaar ook de afbeelding van de Franse lelie in het midden van het zegel. De verklaring van deze tekst is niet dat men zich in Woudrichem beter voelt dan de omgeving, maar ligt in de oude geschiedenis verankerd. Woudrichem is namelijk één van de eerste plaatsen in Nederland waar het christendom is verkondigd. Volgens oude berichten stichtte een metgezel van Willibrord, de apostel van de Lage Landen, reeds een kapel in ‘Walricheshem’, hier dus. Het christelijk geloof is de lelie en de doornen er om heen zijn de omliggende plaatsen waar het christendom nog niet was.

Indrukwekkend om te bedenken hoeveel eeuwen Gods Woord hier al mag klinken! En ontnuchterend om te bedenken dat Woudrichem een eeuw geleden juist bekend stond als de meest ‘heidense’ plaats in het land van Altena, zoals ik elders las. Het kan verkeren...

 

Om over na te denken

De wolk die wijst op Gods aanwezigheid

Is ook het teken waarmee Hij je leidt.

Wil je Gods richting voor je leven kennen?

Stem af op Hem en volg Hem toegewijd.

(bij Exodus 40:34-38)

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad

 

Preekrooster:

zo 18 november

10.00 uur:

Ds. A.J. Molenaar, Heilig Avondmaal

18.00 uur:

Ds. A.J. Molenaar, voortzetting en dankzegging Avondmaal

Luister rechtstreeks als er een kerkdienst aan de gang is.

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending.

PKN

 

website: ¡ Tambien !