Kerkklanken nr. 1264,  8 maart 2019

 

Kerkdiensten

10 maart          10.00 uur ds. A.J. Molenaar, viering Heilig Avondmaal

                        18.00 uur ds. A.J. Molenaar, dankzegging Heilig Avondmaal

13 maart          19.30 uur ds. A.J. Molenaar (biddag)

17 maart          10.00 uur ds. J. Boom, ‘s Gravenmoer

                        18.00 uur Dinie Stortenbeker, jongerendienst

 

Collecten Diaconie

10 maart          Diaconie algemeen

avondmaalskelken: Verpleegkundigen voor Israël

13 maart          Diaconie algemeen

17 maart          De Hoop

 

College van Kerkrentmeesters

10 maart          Voorziening onderhoud

13 maart          Eigen kerkenwerk

17 maart          Beheer en exploitatie

 

Crèche

10 maart          Mariëlle Dekker en Veerle Dekker

17 maart          Andrika Kant en Lisa van Wijngaarden

 

Agenda

zaterdag 9 maart

- oud papier

donderdag 14 maart

- bijbelkring in de consistorie (20.00 uur)

vrijdag 15 maart

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1265 bij Conny Bastiaans

zaterdag 23 maart

- oud papier

 

Erediensten

Zondag 10 maart mogen we het Heilig Avondmaal vieren in onze gemeente. Uit de Bijbel lezen we Lukas 13:22-35. De verkondiging focust op vers 29. Daar staat hoe uit alle windstreken mensen komen en aan tafel genodigd worden in het Koninkrijk van God. In de avonddienst zetten we de viering voort en zeggen we God dank. Het Schriftgedeelte voor de verkondiging is Lukas 15:1-10, over vreugde in de hemel als iemand tot God komt.

Woensdag 13 maart is het de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. Laten we met velen komen om ons dagelijks werk, de groei van de gewassen en heel onze wereld in gebed bij God te brengen! Uit de Bijbel lezen we 1 Koningen 3:1-15, een gebed van koning Salomo om wijsheid.

Zondag 17 maart gaat ‘s morgens voor dominee J. Boom uit ‘s Gravenmoer, met wie ik geruild heb. ‘s Avonds is er een jeugddienst, waarover u verderop meer informatie vindt.

 

Viering Heilig Avondmaal

Aanstaande zondag vieren we het Heilig Avondmaal. We wijzen u er op dat de kinderen uit de kindernevendienst terugkeren in de kerk voorafgaande aan de derde tafel. Mocht u kinderen hebben die tot die groep behoren en u neemt deel aan het Avondmaal, probeer dan om dat bij de eerste of tweede tafel te doen, of zorg dat er iemand is bij wie uw kind kan zitten als u weg bent.

De kerkenraad heeft op verzoek van dominee Molenaar besloten om voortaan een vernieuwde versie van het Avondmaalsformulier te gebruiken. U vindt de tekst ervan als bijlage bij dit blad. Wilt u meelezen, neem dan de tekst mee naar de kerk. Ook in de kerk liggen exemplaren. Qua inhoud komt het nieuwe formulier overeen met het ruim zestig jaar oude formulier dat we tot nu toe gewend waren. De voornaamste verschillen zijn dat het taalgebruik meer hedendaags is, de tekst korter is en dat de bijbelcitaten uit de NBV-vertaling komen, onze gewone kanselbijbel.  Ook komt de dankzegging na de viering meer tot zijn recht door deze te plaatsen in de middagdienst na de voortzetting van de viering. Een reden te meer om in beide diensten aanwezig te zijn!

We hopen op een gezegende zondag waarop we de gemeenschap met Jezus Christus en met elkaar mogen ervaren aan Zijn tafel.

 

Jongerendienst

Zondagavond 17 maart is er weer een jongerendienst. Thema van de dienst is: Fall and Rise. Spreekster is Dinie Stortenbeker. Ze is de vrouw van voormalig directeur Teun Stortenbeker van stichting De Hoop uit Dordrecht. In  2013 heeft ze samen met haar man stichting New Hope opgestart. Deze stichting verleent pastorale hulp aan mensen die knelpunten ervaren in hun leven vanwege een  verslavingsverleden of door psychische problemen. Dinie weet door haar (werk)ervaring hoe een mens de fout in kan gaan en toch weer hoop kan ervaren. Er  kan ook een link gelegd worden naar ieders (geloofs)leven, ook dat zal met vallen en opstaan zijn.

Genoeg om over na te denken en te ontdekken wat Jezus ons hierover in de Bijbel te zeggen heeft. Muzikale medewerking wordt verleend door de band Up-2-You.

Welkom allemaal en neem vrienden, familie, bekenden mee!

de jongerendienstcommissie

 

Verzoek ziekenzalving

Bij de kerkenraad is een verzoek binnengekomen om ziekenzalving. Dit verzoek is gedaan door de heer Vrieling, die al geruime tijd ernstig ziek is. Omdat deze vraag een duidelijke basis in de Bijbel heeft, heeft de kerkenraad gemeend aan dit verzoek gehoor te moeten geven. Binnenkort zal dominee Molenaar samen met enkele kerkenraadsleden bij hem aan huis de ziekenzalving toedienen volgens de aanwijzingen die het Dienstboek van onze kerk hiervoor geeft. Om misverstanden te voorkomen: de bijbelse ziekenzalving is iets anders dan het Roomse ‘laatste oliesel’. Het is zeker niet zo dat de heer Vrieling op sterven ligt!

Wie meer wil weten over de ziekenzalving kan de meditatie voorop de vorige ‘Kerkklanken’ lezen, of een leerdienst over dit onderwerp op ajmolenaar.nl (zoek op ‘ziekenzalving’); daar is ook een link naar de relevante gedeeltes uit het Dienstboek te vinden. Wie geen internet heeft kan een geprinte versie opvragen bij ds. Molenaar. Ook voor verdere vragen kunt u bij hem terecht.

 

Vacatures kerkenraad

In de twee vacatures ouderling en twee vacatures diaken zijn vanuit de gemeente lijsten met namen ingediend. Elke van deze lijsten was ondertekend door minder dan tien personen. De kerkenraad heeft een aantal voordrachten overgenomen en de volgende gemeenteleden benoemd. In de vacatures ouderling: mevrouw M.J.A. Nieuwkoop-Molegraaf, Burgemeester van der Lelystraat 51a en de heer R.J.B. van der Meij, Kazemat 2. In de vacatures diaken: de heer W.J. van Klinken, Ravelijn 48 en de heer S.A. Luijendijk, Hoogstraat 37.

De benoemden zullen uiterlijk zaterdag 9 maart hun beslissing kenbaar maken. Wij wensen hen daarbij Gods onmisbare zegen toe en vragen u hen te gedenken in uw voorbede.

 

Vrijwilligers gezocht voor het jeugdwerk

Vrijwel overal in ons jeugdwerk zijn er dringend mensen nodig, jong en oud. Bij de Vakantie Bijbel Club lukt het Andrika Kant en Jisca Deelen zeer waarschijnlijk niet, om een groter team te vormen. Zoals het er nu voorstaat, zal er in 2019 geen VBC kunnen zijn.  Ook bij de nevendienst geven extra handen de vrijwilligers verlichting van hun werk. Met één persoon op het rooster erbij is een ieder net wat minder vaak aan de beurt. En de jongerendienstcommissie  mist ook eigenlijk iemand die, met Eveline van Dalen en Sjanie Kraaieveld, jongeren op weg wil helpen een dienst mee te organiseren. Er is daarbij ook input van nog twee jongeren gewenst. Als je dingen samen doet voel je je nét wat meer betrokken bij het geheel: samen bezig zijn in Gods wijngaard. Als je bezig bent met de voorbereiding van nevendienst, VBC of jongerendienst ben je bezig met Gods Woord. Dat doe je voor God en voor de ander en het mooie is: je leert er zelf ook steeds weer van. Wie doet er mee?

Voor meer info: Antoinette Kraaij 0615133479

 

Avond over gameverslaving

De avond over gameverslaving in samenwerking met De Hoop krijgt steeds meer vorm. Op dinsdagavond 2 april zijn jongeren (vanaf groep 8), ouders en andere belangstellenden meer dan welkom in CBS Eben Haëzer. We beginnen om 19.00 uur samen en na wat algemene uitleg volgt een korte pauze en splitsen we op. De jongeren gaan met een jongerenwerker van De Hoop naar een andere ruimte voor een interactief gedeelte, speciaal op jongeren gericht. Voor de overige belangstellenden is er een andere invulling. Na het jongerengedeelte voegen de jongeren zich weer bij de rest en sluit de jongerenwerker om 21.00 uur de avond af. Deze avond is voor de catechisanten in plaats van catechese op de maandag- en dinsdagavond in die week.

Voor meer info: Antoinette Kraaij 0615133479

 

Toerisme

Vanaf 6 april zal elke zaterdag onze mooie kerk weer open staan en kan ieder die dat wil hier binnen lopen. Het orgel wordt bespeeld en er zijn altijd twee mensen in de kerk aanwezig om iets over het gebouw en ‘kerkzijn’ te vertellen.

Lijkt het jou wat om hier ook deel van uit te maken en wil je hier meer over weten, neem contact op met Linda Viveen, telefoon, 0183-301387 of Catrien Brandenberg, telefoon 0183-302556.

 

Vrijwilligers gezocht voor de huisdiensten in de Lemmenskamp

Elf keer per jaar is er een huisdienst in de Lemmenskamp. De diensten worden gehouden op de eerste donderdag van de maand van 10.30 uur tot ongeveer 11.00 uur. Vrijwilligers helpen om alles klaar te zetten en de bewoners op te halen die de dienst willen bijwonen en daarbij hulp nodig hebben. Na de dienst brengen de vrijwilligers de bewoners weer naar hun kamers. Het aantal vrijwilligers is de laatste tijd flink afgenomen. De Lemmenskamp is daarom dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die paar uurtjes kunnen assisteren rondom de huisdiensten. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Rita Vink, telefoon 0610294720 of via r.vink@drsn.nl. Wie helpt mee om de huisdiensten in stand te houden?

 

Kerkauto

10 maart          Peter Naaijen, telefoon 06-57339574

                        Dicky Smits, telefoon 304609

                        Avonddienst: Lia Mak-Tritten, telefoon 565977

13 maart          biddag

                        Bas van Straten, telefoon 06-55394071

17 maart          Dirk Pellicaan, telefoon 304129 / 06-55847770

                        Jan en Hetty van Leeuwen, telefoon 304221

                        Avonddienst: Lia Mak-Tritten, telefoon 565977

Mocht er geen plaats meer zijn bij de aangegeven chauffeurs, dan kunt u contact opnemen met Catrien Brandenberg, telefoon 302556.

 

Uit de pastorie

De geestelijke lessen vliegen door mijn tuin! Van de week zag ik het deksel van mijn regenton liggen. Weggewaaid zeker door de harde windvlagen, dacht ik. Toen ik naar buiten ging om het deksel op te rapen, zag ik een eind verder de grote plastic regenton liggen! Hoe kon dat nu? Toen bedacht ik: o ja, wegens de herinrichting van de tuin had ik hem laten leeglopen... Dan weegt het zware ding ineens bijna niets meer!

In Efeze 4:14 spreekt Paulus over mensen die meegesleurd worden door elke ‘wind van (dwaal)leer’. Wanneer ben je daar vatbaar voor? Als je van binnen leeg bent. Als je geen vulling in je leven hebt. Als je niet aangesloten bent op een stroom van levend water. Wil je stevig staan en niet ten prooi vallen aan vreemde geloofsvoorstellingen, dan heb je nodig dat je vol bent van God en zijn liefde. Dat is belangrijker dan veel kennis hebben, dat ‘weegt’ daar niet tegen op!

 

Om over na te denken

   Christus kan geen koning zijn in uw leven

   zolang u zelf niet bent afgetreden!

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad

Preekrooster:

zo 24 maart

10.00 uur: 

Ds. A.J. Molenaar

koffie drinken

 18.00 uur:

Ds. D.E. van Dorsten, Gouda

Luister rechtstreeks als er een kerkdienst aan de gang is.

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending.

PKN

 

website: ¡ Tambien !