Kerkklanken nr. 1268,  10 mei 2019

 

Kerkdiensten

12 mei                         9.30 uur ds. A.J. Molenaar (bevestiging ambtsdragers)

                                    18.00 uur ds. J.W. Bassie, Utrecht

19 mei                         9.30 uur ds. J. de Goei,  Amersfoort

                                    18.00 uur Jongerendienst met Jan Meerkerk

 

Collecten Diaconie

12 mei             Stichting Chris

19 mei             Hope and Serve

 

College van Kerkrentmeesters

12 mei             Eigen predikantsplaats

19 mei             Voorziening onderhoud

 

Crèche

12 mei             Corinne Ottevanger en Lisa Ottevanger

19 mei             Marian van Pelt en Lieke van Pelt

 

Agenda

zaterdag 11 mei

- oud papier

woensdag 15 mei

- vergadering kerkenraad (19.30 uur)

vrijdag 17 mei

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1269 bij Conny Bastiaans

zaterdag 25 mei

- oud papier

 

Erediensten

Zondag 12 mei worden er in de morgendienst twee gemeenteleden in het ambt van ouderling bevestigd: broeder Ralf van der Meij en zuster Rianne Nieuwkoop-Molegraaf. Prachtig dat met hun bevestiging de ouderlingen weer voltallig zijn! Uit de Bijbel lezen we het begin van de Filippenzenbrief, waar ik een prekenserie over wil gaan houden. Paulus schrijft aan de gemeente in Filippi ‘met hun opzieners (=ouderlingen) en dienaren (=diakenen)’. Hij dankt voor hen en bidt voor hen. Dat zullen we in de kerkdienst verder uitwerken. ‘s Avonds wordt de eredienst geleid door dominee J.W. Bassie uit Utrecht

Zondag 19 mei gaat ‘s morgens voor dominee J. de Goei uit Amersfoort, onze oud-consulent. ‘s Avonds is er een jongerendienst waarover hieronder meer is te lezen.

 

Koffiedrinken

Zondagmorgen 19 mei is er na de dienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het koor van de kerk. Koffie, thee en limonade staan klaar. U bent van harte welkom.

 

Jongerendienst

Zondagavond 19 mei is er weer een Jongerendienst. Het thema is: I Believe. Spreker is Jan Meerkerk, bij een flink aantal gemeenteleden/jongeren wel bekend. Jan is samen met zijn vrouw  in Roemenië  aan het werk voor de stichting Hope and Serve. Ze geven praktische

hulp aan mensen die in grote armoede leven. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de opbouw van de kerkelijke gemeente in het plaatsje Ungurei. We zijn heel benieuwd naar de ervaringen die hij met ons wil delen. Muzikale medewerking wordt verleend door de band Brand New.

Van harte welkom allemaal en neem vrienden, buren, familie mee!

de Jongerendienstcommissie

 

 

Vooraankondiging: cantatedienst 26 mei

Zondagavond 26 mei D.V. zal er in onze kerk een cantatedienst zijn, net als afgelopen november. 

Informatie over de muziek vindt u onder de rubriek ‘Algemeen’ aan het einde van dit blad. De cantatedienst van november was heel goed bezocht, waaronder veel bezoekers die niet snel naar een ‘gewone’ dienst zouden komen. Een mooie manier dus om deze doelgroep te bereiken! Misschien kent u of ken jij iemand die zich door muziek van Bach zal voelen aangesproken? Nodig ze uit en kom samen!

 

Vacatures kerkenraad

In de twee bestaande vacatures diaken zijn vanuit de gemeente geen namen ingediend. De kerkenraad zal zich in de vergadering van 15 mei aanstaande beraden op het vervolg van de procedure.

 

Gebed

Zoals ik in de vorige Kerkklanken al schreef: ik wil bezig gaan om het gebed in onze gemeente te bevorderen. Op mijn oproep om je bij interesse te melden heb ik enige reactie gehad, maar nog niet veel. Daarom nogmaals: wil je hierin meedoen of meedenken, meld je of meld u dan bij mij.

dominee Molenaar

 

Commissie vorming en toerusting

Sinds enige tijd kent onze gemeente weer een commissie ‘Vorming en Toerusting’. De afgelopen tijd hebben we op ad-hoc-basis enige dingen georganiseerd: een concert van ‘The Psalm Project’ en binnenkort de workshop ‘SuperWaar’ (zie onder). Voor de toekomst willen we meer gestructureerd aan de gang gaan. Er is onder andere een enquête verspreid. Een eerste uitkomst is dat goede promotie van de bestaande kringen en groepen een belangrijk punt is.

We zijn voor het nieuwe seizoen op zoek naar nieuwe commissieleden. Lijkt het u/jou mooi om mee te denken over hoe onze gemeente toegerust kan worden, meld je dan bij één van de commissieleden. Of hebt u een idee dat u graag wilt meegeven? Ook dat kan! Tenslotte willen we graag uw voorbede vragen, dat onze gemeente meer en meer gevormd en toegerust zal worden als volgelingen van Jezus Christus.

De commissie: Bianca Vlot, Anja de Koning en dominee Molenaar

 

Uitnodiging workshop ‘SuperWaar’

“Ontdek de impact van je rondje door de supermarkt op de wereld - ver weg én dichtbij.”

De commissie Vorming & Toerusting nodigt u en jou van harte uit om deel te nemen aan de twee avonden durende workshop ‘SuperWaar’, op maandag 20 en 27 mei. Dit is een workshop, waar Alfred Slomp ons komt uitdagen om na te denken hoe ons koopgedrag invloed heeft op de wereld.  Bij elk schap kunnen keuzes gemaakt worden, maar het is geen gemakkelijke afweging tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent. Welke keuzes zijn nu wijs? En... heeft je geloof hier ook nog iets mee te maken? Alfred vindt van wel! Voorheen heette deze workshop dan ook ‘God in de supermarkt’. God geeft ons mensen verstand en verantwoordelijkheid voor de aarde en voor elkaar!

De workshop helpt hierover na te denken, zonder belerend vingertje. De bijeenkomsten zijn interactief, sociaal en informatief. Of dit onderwerp nu nieuw voor je is of dat het je al lang bezighoudt: voor ieder is iets te leren!

De avonden beginnen om 19.30 uur in het koor van de kerk. Er wordt een vrijwillige bijdrage in de kosten gevraagd. Vooraf aanmelden vinden wij erg handig, dit kan bij Anja de Koning (Anja4285@online.nl of 0183-304142) of Bianca Vlot (Bianca.Vlot70@gmail.com of 0183-303300). Ook mensen van buiten onze gemeente nodigen wij van harte uit!

 

Kerkauto

12 mei             Hans Kant, telefoon 302897

                        Jopie Baks, telefoon 511251 / 06-50403205

                        Avonddienst: Lia Mak-Tritten, telefoon 565977

19 mei             Bas van Straten, telefoon 06-55394071

                        Peter Naaijen, telefoon 06-57339574

                        Avonddienst: Lia Mak-Tritten, telefoon 565977

Mocht er geen plaats meer zijn bij de aangegeven chauffeurs, dan kunt u contact opnemen met Catrien Brandenberg, telefoon 302556.

 

Uit de pastorie

Op Goede Vrijdag haalde ik in de preek het kindergebedje aan ‘ik ga slapen, ik ben moe’. Ook noemde ik toen dat er een hertaalde tekst is van de oude woorden. Deze is van de hand van dichteres Ria Borkent en staat hieronder afgedrukt.

 

Ik ga slapen, ik ben moe,

Here, dek mij lekker toe

met uw liefde, warm en zacht

en bewaar mij deze nacht.

 

Alles leg ik voor u neer,

ook mijn stoute dingen Heer.

Doe mijn zonden weg van mij,

Here Jezus, maak mij blij.

 

Zorgt u voor ons hele huis

als we buiten zijn en thuis.

Ja, ik bid voor iedereen:

sla uw armen om ons heen.

 

Laat mij weer gezond en fris

opstaan als het morgen is.

Geef dat ik weer spelen mag.

Dank u, Heer, voor deze dag.

 

Om over na te denken

"Ten aan zien van de kerk als zieke moeder geloof ik in gebedsgenezing.” (prof. W. Verboom)

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad

Preekrooster:

zo 19 mei

9.30 uur: 

Ds. J. de Goei, Amersfoort

18.00 uur:

Dhr. Jan van Meerkerk,

juegddienst

Luister rechtstreeks als er een kerkdienst aan de gang is.

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending.

PKN

 

website: ¡ Tambien !