Kerkenraad

De kerkenraad heeft o.a. tot taak het in stand houden van de erediensten, het leiding geven aan de opbouw van de gemeente en haar dienst in de wereld.

De kerkenraad telt naast de predikant achttien ambtsdragers, bestaande uit acht ouderlingen, vijf ouderling-kerkrentmeesters en vijf diakenen.

De ambtsdragers zijn door de gemeente van Godswege geroepen een bepaalde dienst te verrichten. Zij worden gekozen voor een periode van vier jaar. Om de twee jaar, aan het eind van een periode, treedt een deel van de kerkenraad af. Elke ambtsdrager kan zich vervolgens éénmaal herkiesbaar stellen.

De kerkenraad vergadert in de regel eenmaal per zes weken.

 

Preekrooster:

zo 19 november 2017

10.00 uur:

Ds. G. vd Linden, Waalwijk

Heilig Avondmaal

18.00 uur:

Ds. K.W. de Jong, Woerden

voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

Luister rechtstreeks als er een kerkdienst aan de gang is

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending.

PKN

 

website: ¡ Tambien !