Jeugdraad 

In november 2001 is de huidige jeugdraad opgericht. De kerkenraad had de jeugdouderling opdracht gegeven om een jeugdraad samen te stellen met afgevaardigden uit alle jeugdwerkgeledingen, de jeugdouderling en de jeugddiaken.

Het doel van de jeugdraad is:

  • het afstemmen van de huidige activiteiten binnen het jeugdwerk
  • het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende geledingen waar mogelijk
  • een lijn uitzetten voor het gezamenlijke jeugdwerk op langere termijn een verbinding leggen tussen het jeugdwerk en de kerkenraad

Preekrooster:

zo 23 juni

9.30 uur: 

Ds. A.J. Molenaar

viering Heilig Avondmaal

18.00 uur:

ds. A.J. Molenaar, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

  Luister rechtstreeks als er een kerkdienst aan de gang is.

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending.

PKN

 

website: ¡ Tambien !